Anglický jazyk

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, sloveso can

Mluvený projev - My email address

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - Introduction, my room

DÚ: 17.9. písemná práce přítomný čas prostý

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction

Rules

Summer holiday