Anglický jazyk - p. uč. Novák

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - sloveso can, have got, opakování slovesa be

Mluvený projev - my holiday, what can you do, have you got....?

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - sport activities, email address

Čtení s porozuměním - My family

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - přítomný prostý čas, sloveso be, sloveso have got

Mluvený projev - What have you got in bag, pockets...?, I do, I don´t

Čtení s porozuměním - My school

Poslechové cvičení - Complete sentences with J or C

Slovní zásoba - uč. str. 8

Překlad vět - přítomný čas prostý - zápor, otázka

Písemná práce - have got, can


25.9. - 29.9.2017

Gramatika - přítomný čas prostý, řadové číslovky

Mluvený projev - when is your birthday, what date is it today

Čtení s porozuměním - uč. str. 10, cv. 4 - dates

Poslechové cvičení - měsíce v roce, řadové číslovky, datumy

Slovní zásoba - měsíce v roce


2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - přítomný čas prostý, tvorba otázek, yes/no questions

Mluvený projev - otázky s DO/DOES

Čtení s porozuměním - Birthdays in Britain; Mickey, Millie and Mut

Poslechové cvičení - Interview with Harry

Slovní zásoba - 1C


9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - přítomný čas prostý, příslovce frekvence

Mluvený projev - co dělám vždycky, nikdy, občas atd.

Slovní zásoba - domácí práce

Čtení s porozuměním - Robot Quasar

Poslechové cvičení - uč. str. 15, cv. 7

Opakování lekce 1

Výukové video s pracovním listem

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - přítomný čas prostý, řadové číslovky, příslovce frekvence

Mluvený projev - When have you got your birthday? Zaměřeno na měsíce a řadové číslovky

Slovní zásoba - domácí práce, slovíčka Unit 1

Poslechové cvičení - Řadové číslovky

Čtení s porozuměním - Festivals, měření času

Opakování na písemnou práce Unit 1

DÚ: 23.10. písemná práce Unit 1

30.10. - 3.11. 2017

Gramatika - průběhový čas

Mluvený projev - What are you doing now?

Čtení s porozuměním - Unit 2B

Poslechové cvičení - Animals and their actions, výslovnost, počet slabik

Slovní zásoba - Unit 2B

6.11. - 10.11.  2017

Gramatika - přítomný čas průběhový otázky, krátké odpovědi, průběhový x prostý čas

Mluvený projev - What are you doing x what do you do? My favourite animal.

Čtení s porozuměním - Meerkats

Poslechové cvičení - uč. str. 23, cv. 5

Slovní zásoba - Animals

Zpětná vazba k testu Unit 1

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika - předmětná zájmena, sloveso must

Mluvený projev - What we must do at school

Poslechové cvičení - The story of Chicken Licken

Slovní zásoba - 2D

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, přítomný prostý x průběhový, sloveso must, předmětná zájmena

Mluvený projev - What I must do

Poslechové cvičení - Animal classification

Čtení s porozuměním - Animals

Slovní zásoba - Biology: Animal classification

Písemná práce Objective pronouns

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, příprava na Test Unit 2

Mluvený projev - Speaking about daily activities (přítomný x průběhový)

Poslechové cvičení - News in levels

Čtení s porozuměním - News in levels

Slovní zásoba - lekce 2

Písemná práce - slovíčka lekce 2

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - minulý čas slovesa být

Mluvený projev - St. Nicholas, Where were you?

Poslechové cvičení - Silent Night, Where were you last week

Čtení s porozuměním - text písně Silent Night

Slovní zásoba - St. Nicholas, lekce 3A