Anglický jazyk

10.6. - 14.6. 2019

​Gramatika - opakování učiva 7.ročníku

Mluvený projev - My summer holiday

Čtení s porozuměním - Online press

Poslechové cvičení - Movie

Slovní zásoba - holiday, travelling, camps


3.6. -7.6. 2019

Gramatika - going to, příslovce koncovka "ly"

Mluvený projev - Adjective x adverb

Čtení s porozuměním - Detective of the Year

Slovní zásoba - Unit 6B

27.5. - 31.5. 2019

Gramatika - vyjádření budoucnosti s going to

Mluvený projev - I am going to ______ this weekend/afternoon etc.

Čtení s porozuměním - Unit 6A

Poslechové cvičení - What are the people going to do on Saturday morning?

Písemná práce slovíčka Unit 5

20.5. - 24.5. 2019

Gramatika - opakování lekce 5, stupňová příd. jmen, minulý čas

Mluvený projev - Czech hockey team, 

Poslechové cvičení - Have they done these things?

Slovní zásoba - Unit 5, vysvětlování slov,

Čtení s porozuměním - The weather in the world

Písemná práce slovní zásoba lekce 5 v pondělí 28.5.

13.5. - 16.5. 2019

Gramatika - stupňování přídavných jmen, příprava na písemnou práci, britská x americká angličtina

Mluvený projev - What do you know about the USA?

Poslechové cvičení - facts about America

Čtení s porozuměním - The USA

Slovní zásoba - americká x brtiská angličtina - slovíčka

6.5. - 10.5. 2019

Gramatika - procvičování stupňování přídavných jmen, přirovnání as...as

Čtení s porozuměním - Mickey and Millie go camping

Mluvený projev - The best school subject, the worst school subject etc.

Poslechové cvičení - Who is taller?

Práce na PC - příprava na písemnou práci porovnávání přídavných jmen

29.4. - 3.5. 2019

Gramatika - stupňování přídavných jmen

Čtení s porozuměním - Compare these things

Mluvený projev - national holiday

Poslechové cvičení - Comparative forms

Písemná práce - The UK

23.4. - 26.4. 2019

Gramatika - stupňování přídavných jmen, nepravidelná slovesa

Mluvený projev - My Easter holiday

Poslechové cvičení - pronunciation


15.4. - 17.4. 2019

Gramatika - how questions, vytváření otázek s how + přídavné jméno

Mluvený projev - How are you today?

Poslechové cvičení - The UK

Reálie - The UK, pracovní list, země Spojeného království

4. - 12.4. 2019

Gramatika - příprava na test Unit 4, some/any, how much/many, a little/a few

Mluvený projev - How much/many...?

Čtení s porozuměním - Reading Unit 4

Test Unit 4

1.4. - 5.4. 2019

Gramatika - opakování gramatických jevů lekce 4, členy

Mluvený projev - My meals

Čtení s porozuměním - Meals of the day

Poslechové cvičení - Cooking pancakes

Project - My recipe

25.3. - 29.3. 2019

Gramatika - some, any, how much/many, členy

Mluvený projev - Me and cooking

Čtení s porozuměním - Apple crumble

Slovní zásoba - cooking  verbs, quantifiers

Poslechové cvičení - Jamie Oliver´s recipe

18.3. - 22.3. 2018

Gramatika - člen neurčitý a/an, some/any, how much/many

Mluvený projev - Have you got any...? I have got some...

Slovní zásoba - 4C

Čtení s porozuměním - Mut goes shopping

Práce na PC - opakování some, any, how much/many, slovní zásoba 4CD

11.3. - 15.3. 2018

Gramatika - počitatelná a nepočitatelná podst. jména, some a any

Mluvený projev - I have some...I don´t have any...

Čtení s porozuměním - The stone soup

Slovní zásoba - 4B

Práce na PC - slovní zásoba food (fruit, vegetables etc.)

4.3. - 8.3. 2018

Gramatika - člen neurčitý, počitatelná a nepočitatelná podst. jména

Mluvený projev - spring holiday

Čtení s porozuměním - Food

Slovní zásoba - 4A, fruit, vegetables

Poslechové cvičení - My lunch

18.2. - 22.2. 2018

Gramatika - opakování lekce 3, příprava na písemnou práci Unit 3

Mluvený projev - When I was a child I...

Čtení s porozuměním - Reading Unit 3

Slovní zásoba - 3ABCD

Test Unit 3

11.2. - 15.2. 2018

Gramatika - opakování lekce 3, pravidelná a nepravidelná slovesa, otázka a krátká odpověď

Mluven projev - What did you do at the weekend, yesterday etc.

Čtení s porozuměním - Transport

Slovní zásoba - unit 3 culture

Video - How the world sees us

Písemná práce - nepravidelná slovesa

4.2. - 8.2. 2019

Gramatika - minulý čas pravidelná a nepravidelná slovesa

Mluvený projev - Where did you go on holiday? Rozhovory ve dvojicích.

Slovní zásoba - 3D and culture

Čtení s porozuměním - Holiday

Poslechové cvičení - Holiday - completing the chart

Práce na PC - online cvičení na minulý čas prostý a slovní zásobu lekce 3

28.1. - 31.1. 2018

Gramatika - regular and irregular verbs

Mluvený projev - Making dialogues using verbs in past simple

Slovní zásoba - 3C

Čtení s porozuměním - Mr. X

21.1. - 25.1. 2018

Gramatika - minulý čas, zápor, otázka, krátká odpověď

Mluvený projev - What did you do yesterday?

Slovní zásoba - 3C, holiday

Čtení s porozumění - Holiday in Spain

Práce na PC - past simple, výukové video, online cvičení

7.1. - 11.1. 2018

Gramatika - past simple BE. krátké odpovědi a zápor

Mluvený projev - Where were you at the weekend....?

Slovní zásoba - 3A

Čtení s porozuměním - Where were you last week?

Poslechové cvičení - write the names

Práce na PC - past simple BE, vocabulary 3A

3.1. - 4.1. 2018

Mluvený projev - Christmas time

Gramatika - past verb TO BE

10.12. - 14.12. 2018

Gramatika - opakování na písemnou práci, přítomný prostý x průběhový čas, pádová zájmena

Čtení s porozuměním - reading Unit 2

Mluvený projev - speaking about animals 

Slovní zásoba - procvičení slovíček unit 2

Práce na PC - příprava na písemnou práci

Test Unit 2

3.12. - 7.12. 2018

Gramatika - dokončení lekce 2, opakování přítomného času prostého a průběhového

Čtení s porozuměním - The Chicken Licken

Mluvený projev - School trip

Slovní zásoba - 2E

Práce na PC - gramatické jevy unit 2

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - přítomný prostý x průběhový čas, procvičování na písemnou práci, předmětná zájmena

Mluvený projev - My day in ZOO

Čtení s porozuměním - Meerkats

Poslechové cvičení - How the world sees us

Slovní zásoba - 2CD

Práce na PC - příprava na pís. pr.

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový, procvičování těchto časů, souvislosti s danými časy

Mluvený projev - Animals that I like/don´t like/am afraid of...

Čtení s porozuměním - Wildlife park

Poslechové cvičení - What are they doing?

Slovní zásoba - Unit 2CD, animals, wild x farm

12.11 - 16.11. 2018

Gramatika - present simple x continuous, short answers

Mluvený projev - This weekend I am.....

Čtení s porozuměním - Mickey´s model dinosaur

Slovní zásoba - 2B

Poslechové cvičení - učebnice str. 23, cv. 5a

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - present simple x present continuous, výrazy pojící se s jednotlivými časy

Mluvený projev - I am ............... this weekend.

Čtení s porozuměním - Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - What are the kids doing?

Práce na PC - přítomný x průběhový čas

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - present simple x continuous, vysvětlení ,použití, tvoření

Mluvený projev - This evening I am....

Čtení s porozuměním - School trip

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, present simple, adverbs of frequency

Mluvený projev - Speaking about autumn holiday

Slovní zásoba - housework

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - adverbs of frequency

Mluvený projev - What do you always do?

Poslechové cvičení - Jessica´s routine

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Daily life

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - řadové číslovky, čtení datumu

Mluvený projev - When is your birthday?

Poslechové cvičení - Ordinal numbers

Slovní zásoba - months, 1C

DÚ: 8.10. řadové číslovky

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - present tenses

Mluvený projev - What is your favourite month?

Čtení s porozuměním - News in levels

Poslechové cvičení - Months of the year

Slovní zásoba - Months of the year

PC - přítomné čas prostý, měsíce v roce, oprava písemné práce

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, sloveso have got x have

Mluvený projev - There is, there are

Poslechové cvičení - What can you do?

Slovní zásoba - 1A

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, sloveso can

Mluvený projev - My email address

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - Introduction, my room

DÚ: 17.9. písemná práce přítomný čas prostý

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction

Rules

Summer holiday