Anglický jazyk - p. uč. Novák

4.9. - 15.9.2017

Gramatika - sloveso can, have got, opakování slovesa be

Mluvený projev - my holiday, what can you do, have you got....?

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - sport activities, email address

Čtení s porozuměním - My family