Anglický jazyk

26.11. - 30.11. 2018

Gramatika - přítomný prostý x průběhový čas, procvičování na písemnou práci, předmětná zájmena

Mluvený projev - My day in ZOO

Čtení s porozuměním - Meerkats

Poslechové cvičení - How the world sees us

Slovní zásoba - 2CD

Práce na PC - příprava na pís. pr.

19.11. - 23.11. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý x průběhový, procvičování těchto časů, souvislosti s danými časy

Mluvený projev - Animals that I like/don´t like/am afraid of...

Čtení s porozuměním - Wildlife park

Poslechové cvičení - What are they doing?

Slovní zásoba - Unit 2CD, animals, wild x farm

12.11 - 16.11. 2018

Gramatika - present simple x continuous, short answers

Mluvený projev - This weekend I am.....

Čtení s porozuměním - Mickey´s model dinosaur

Slovní zásoba - 2B

Poslechové cvičení - učebnice str. 23, cv. 5a

5.11. - 9.11. 2018

Gramatika - present simple x present continuous, výrazy pojící se s jednotlivými časy

Mluvený projev - I am ............... this weekend.

Čtení s porozuměním - Sweet Sue and Smart Alec

Poslechové cvičení - What are the kids doing?

Práce na PC - přítomný x průběhový čas

31.10. - 2.11. 2018

Gramatika - present simple x continuous, vysvětlení ,použití, tvoření

Mluvený projev - This evening I am....

Čtení s porozuměním - School trip

22.10. - 26.10. 2018

Gramatika - příprava na písemnou práci, present simple, adverbs of frequency

Mluvený projev - Speaking about autumn holiday

Slovní zásoba - housework

Poslechové cvičení - listening unit 1

Čtení s porozuměním - reading unit 1

Test Unit 1

8.10. - 12.10. 2018

Gramatika - adverbs of frequency

Mluvený projev - What do you always do?

Poslechové cvičení - Jessica´s routine

Slovní zásoba - 1D

Čtení s prozuměním - Daily life

1.10. - 5.10. 2018

Gramatika - řadové číslovky, čtení datumu

Mluvený projev - When is your birthday?

Poslechové cvičení - Ordinal numbers

Slovní zásoba - months, 1C

DÚ: 8.10. řadové číslovky

24.9. - 27.9. 2018

Gramatika - present tenses

Mluvený projev - What is your favourite month?

Čtení s porozuměním - News in levels

Poslechové cvičení - Months of the year

Slovní zásoba - Months of the year

PC - přítomné čas prostý, měsíce v roce, oprava písemné práce

17.9. - 21.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, sloveso have got x have

Mluvený projev - There is, there are

Poslechové cvičení - What can you do?

Slovní zásoba - 1A

10.9. - 14.9. 2018

Gramatika - přítomný čas prostý, sloveso can

Mluvený projev - My email address

Poslechové cvičení - At the sports centre

Slovní zásoba - Introduction, my room

DÚ: 17.9. písemná práce přítomný čas prostý

3. 9. - 7. 9. 2018

Introduction

Rules

Summer holiday