Anglický jazyk

10. 9. - 14. 9. 2018

Part 1A - Introduction - Hello - uč. str. 4,5

procvičování slovní zásoby  - test 1A

Part 1B  In the classroom - uč. str. 6, 7 

Grammar 

a / an - neurčitý člen 

Instructions - (Listen!  Don't listen! - příkazy) 

Slovíčka - (ve třídě)

příprava na test 1A, prac. sešit str. 5 cv. 2, 3, 4 

3. 9. - 7. 9. 2018

Učebnice  a pracovní sešit - Project 1 - třetí vydání (Tom Hutchinson)

Úvodní hodina

seznámení se s učebnicí a pracovním sešitem, organizace práce v hodinách Aj 

Introduction - Hello - uč. str. 4, 5

poslech a procvičování základní frází - pozdravy

prac. sešit str. 2, cv. 2