Anglický jazyk

8.6. - 30.6. 2020

Ahoj děcka, část z vás chodí do školy a část zůstala doma. Ve škole jsme si povídali o pandemii a úkol byl popsat můj den během pandemie. 

Příklad: I get up at 9 a.m. I have breakfast at 9:30. After breakfast I study Math...atd. Napsat 8 vět, kde popíšete různé činnosti. Používáte přítomný prostý čas (žádné ING). Napište třeba, co děláte odpoledne..in the afternoon I play PC games, I read a book..in the evening I help my mum with dinner atd. Napište, kdy chodíváte spávat - i go to sleep at 11.p.m. třeba:-)

Osm vět prosím pošlete na email novak@zskunup.cz - platí pro ty, kteří jsou doma. ostatní splnili ve škole.

Poslední úkol je Kahoot na present simple . přítomný prostý čas. Vzpomeňte, že jsme touto gramatikou strávili poměrně dost času. Zápor don´t/doesn´t. Otázka do/does. Oznamovací kladná věta - ve třetí osobě čísla jednotného koncovka S/ES za slovesem. Např. she rides a bike.

Kahoot - present simple: PIN je 06169923

​Good luck:-)

1.6. - 5.6. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Socrative. Kdybych test známkoval, nejhorší známka by byla dvojka, což je super! Plno z vás mělo plný počet bodů nebo jednu chybu.

Tento týden nás čeká slovní zásoba Places in the town - názvy budov, míst atd ve městě. Do sešitu si prosím opište a přeložte následující slovní zásobu:

masna

pekárna

květinářství

cukrárna

lékárna

drogerie

kavárna

kostel

letiště

vlakové nádraží

autobusové nádraží

autobusová zastávka

trafika

papírnictví

nemocnice

hotel

divadlo

knihovna

policejní stanice

kadeřnictví

banka

obchod


Ke slovní zásobě otevřu ve středu Kahoot, který bude otevřen do neděle. Dám vám vědět PIN na messengeru.

25.5. - 29.5. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Socrative.

Tento týden dva úkoly. Pracovní sešit str. 14, cvičení 1, 2, 3.

Druhý úkol je pracovní list, kde si prosím dopište české výrazy k obrázkům/slovíčkům https://cloud.degoo.com/share/ZSTNU3SRBiqZlj

V pátek od 10:00 otevřu cvičení v Socrative na slovní zásobu "clothes". Pracovní list klidně použijte jako tahák;-)

Have nice days.

18.5. - 22.5. 2020

Ahoj děcka, díky za účast v Socrative. Tento týden dva úkoly. První bude přečíst článek na str. 24 v učebnici a nachystat si k tomu otázky a odpovědi ze cvičení 2 na téže straně. V pátek od 10:00 otevřu cvičení v Socrative přesně na otázky z učebnice. Prosím, nachystejte si to.

Druhý úkol. Do sešitu si opište tabulku na přivlastňovací zájmena.

Přivlastňovací zájmena mají v angličtině dva druhy: nesamostatná (possessive adjectives) a samostatná (possessive pronouns). Tvary všech přivlastňovacích zájmen jsou v následující tabulce:

osobaosobní zájmenonesamostatné p. z.samostatné p. z.
1. j.č.Imymine
2. j.č.youyouryours
3. j.č.hehishis
3. j.č.sheherhers
3. j.č.ititsits
1. mn.č.weourours
2. mn.č.youyouryours
3. mn.č.theytheirtheirs

Jak už název naznačuje, nesamostatná přivlastňovací zájmena se ve větě nachází před slovem, kterého se týkají, zatímco samostatná stojí až za ním, tedy samostatně. Porovnejte následující příklady:

  • That is her cat.
  • That cat is hers.


Tomu tématu se dále budeme věnovat příští týden. Je velmi důležité si opsat tabulku, abychom s tím mohli příští týden pracovat dále.

V týdnu dáme nějaký Kahoot na všechny možné gramatické jevy v angličtině. Dám vědět na messengeru. Mějte se hezky.

11.5. - 15.5. 2020

Ahoj všichni,díky za vaše práce!

Tento týden navážeme na vazbu there is/there are. Musíme to doplnit o znalosti použití členů ve větách s there is/there are.

Zapište si prosím do sešitu:

Pokud je věta = podmět v jednotném čísle, bude člen neurčitý A nebo AN.

U podmětu v množném čísle neurčitý člen být nemůže. (Nelze říct there are a cats).
Nejčastěji se používá SOME nebo ANY.

SOME používáme v oznamovací kladné větě. Podmět v množném čísle. There are some pictures. Znamená to "nějaký".

ANY používáme v záporné větě a v otázce. Podmět opět v množném čísle a překládáme jako "žádný" (oznamovací věta - there aren´t any apples . nejsou tam žádná jabka) a ve větě tázací se ANY překládá jako "nějaký" - are there any apples? - jsou tam nějaká jabka?

V učebnici na str. 23 udělejte cvičení 4 a 6. K tomu prosím cvičení 3 na str. 23. Jedná se o reading. K tomutu cvičení otevřu v pátek v 10:00 cvičení v Socrative. Bude tam část 3b a 3d. Přesně ty otázky, které jsou v učebnici.

Take care guys:-)

4.5. - 7.5. 2020

Ahoj děcka, děkuji za zaslání úkolu z minulého týdne. Moc hezky jste to zpracovali! Kdo ještě nezaslal, tak prosím na novak@zskunup.cz.

Na tento týden nás čeká nová gramatika there is/there are. Říkáme tím, kde se kdo/co nachází. Např. There is a bag on my desk. Nebo there are apples in the box atd.

Vazbu there is / there are použijeme, chceme-li vyjádřit, že někde něco je, někde se něco nachází. V tomto případě slovo there do jisté míry ztrácí svůj samostatný význam a do češtiny ho nepřekládáme. Vazba there is / there are je vždy na začátku věty, samotné určení místa, tedy kde se vlastně daná věc nachází, pak umístíme na konec věty.

There is a fly in my soup.

V mé polévce je moucha.

There are books on a table.

Knížky jsou na stole.

There is a forest behind our house.

Za naším domem je les.

There are a lot of museums in London.

V Londýně je mnoho muzeí.

Udělejte si pracovní list, který naleznete zde: https://app.degoo.com/share/KQy0jv9nNTnSBF

27.4. - 1.5. 2020

Ahoj děcka, příští týden máte do angličtiny dva úkoly.

Ve čtvrtek v 10:00 otevřu cvičení v Socrative. Budou v něm slovíčka bydlení a předložky. Krátké opakování, není se čeho bát:-)

Druhý úkol bude vyžadovat vaši kreativitu. Na papír A4 mi  napište nejméně 6 vět s popisem činností, které děláte v koupelně, obýváku, pokoji, na zahradě, jídelně, kuchyni atd. Klidně použijte přivlastňovací zájmena our(náš, naše), my...

Příklad: In our bathroom I wash my face. In my bedroom I study ... můžete doplnit obrázky. Kdo bude chtít, ať pořídí fotku s popisem činnosti. Vaše projekty pošlete na novak@zskunup.cz. Budu se těšit:-)

20.4. - 24.4. 2020

Doufám, že jste si do sešitu přepsali tabulku s předložkami na str. 22. Předložky se anglicky řeknou prepositions. Tento týden prosím o jejich procvičení pomocí následujících odkazů.

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2

https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-1

http://s.mound.free.fr/skyblues67/prepositions/preposqcm.htm

K předložkám otevřu ve středu od 9:00 Kahoot. Bude to otevřeno do soboty, tak je na vás, kdy se zúčastníte.

Čtvrtek od 14:00 až do večera bude otevřeno cvičení v Socrative. Opět na předložky. Bude to však trochu jiné:-) Tak s tím prosím počítejte. Kdyby něco, dáme si na messengeru vědět.

Take care and have fun.


13.4. - 17.4. 2020

Ve středu v od 11:30 bude otevřeno cvičení v Socrative s učivem "bydlení" z minulého týdne. V pátek od 10:00 bude otevřen Kahoot na slovíčka "bydlení". Bude to přeci jen jiné než v Socrative. Uvidíte;-)

K přípravě si udělejte cvičení 1 v pracovním sešitu na str. 12.

Do svého sešitu prosím opsat tabulku "Remember" v učebnici na str. 22. Jedná se o předložky. Doplňte si k nim i český překlad.

Kdo bude chtít, může učivo o předložkách použít ve cvičení 2 na str. 12 v pracovním sešitu.

Hezký zbytek svátků a mějte se fajn:-)

6.4. - 10.4. 2020

DODATEK: Vím, že jsou Velikonoce. Většina je však bude trávit doma. Proto bude cvičení spuštěno. Je to dobrovolné, tak kdo bude chtít, si ho udělá:-) Cvičení pak otevřu kdykoliv jindy, stačí mi napsat na messengeru nebo email;-)

Hezké svátky!

Pokud někomu nešlo se přihlásit k online cvičením (viz minulý týden), nic se neděje:-).

Velká pochvala za účast v online cvičení v Socrative!

Na příští týden:

naučit/zopakovat slovní zásobu lekce 1. Na str. 81 v pracovním sešitě slovní zásoba My project a 1 Culture. Ke slovní zásobě bude ve středu v 10:00 spuštěn Kahoot. Děti znají. Jít na Kahoot. it a zadat PIN kód, který dětem pošlu do messengeru.

V pátek v 11:00 bude v Socrative otevřeno cvičení na slovní zásobu "bydlení". Všechna slovíčka (18) najdete na str. 22 v učebnici.

Good luck. Miss you all so much. See you soon:-)

30.3. - 3.4. 2020

Učebnice str. 19. Cvičení 1-4. Ve cvičení 2 napsat nad slova F(Fred) a A(Amy). Cvičení 3 bude zpracováno v programu Socrative. Žáci znají. Budou tam otázky 1-7 ze cvičení 3. Prosím o přípravu. Test v Socrative bude otevřen v pátek v 11:00.

Pro procvičování angličtiny doporučuji online cvičení na https://projectexplore.oxfordonlinepractice.com/. Žáci mají vytvořený svůj účet. Údaje mají napsány na první straně v pracovním sešitě.

Kdyby něco, neváhejte mě kontaktovat. Držte se. I miss so much:-)

23.3 - 27.3. 2020

Někteří neabsolvovali test na present continuous - short answers. Test bude otevřen v pondělí 9:30.

Učebnice str. 18, cvičení 1, napsat do sešitu 8 vět podle zadání. Na téže straně opsat do sešitu cvičení 2 a 3. V učebnici doplnit cvičení 4.

V pracovním sešitě udělat str. 10 a 11.

S žáky komunikujeme pomocí messengeru. Kdyby byly nějaké dotazy, rád zodpovím.

9.3. - 20.3. 2020

Tento týden jsme měli jednu hodinu. S žáky jsme popsali jarní prázdniny. Zkusili jsme použít minulý čas slovesa být - tvary was/were. Žáci zmínili aktivity, které dělali během prázdnin.

Dále jsme opakovali gramatiku přítomný čas průběhový  a krátké odpovědi na otázky v tomto čase. Na tuto látku jsme měli psát test

Pro přípravu na tento test mohou žáci využít odkazy na online cvičení.

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/short_answers_be.htm

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise4?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-3.html

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/present_progressive2.htm

https://school-english.de/english/uebungen/5klasse/presprofrag.htm

Cvičení v aplikaci Socrative bude spuštěno v pondělí v 11:00. Stačí do googlu zadat “socrative student”. Jméno místnosti je MILAN2840. Žáci pak zadají své jméno. Už jsme to dělali, měli by to znát.

24. 2. - 28. 2. 2020

Gramatika - přítomný čas průběhový, koncovky ING za slovesy, krátké odpovědi u otázek v průběhovém čase

Mluvený projev - Is she cooking? Yes, she is. No, she isn´t.

Čtení s porozuměním - Present continuous - short answers

Poslechové cvičení - What are they doing?

Slovní zásoba - 1D

Kahoot - ING endings

17. 2. - 21. 2. 2020

Gramatika - výuka zaměřena na přítomný průběhový čas, sloveso být, koncovka ING za slovesy

Mluvený projev - Describing a picture

Čtení s porozuměním - What are these people doing?

Poslechové cvičení - Sekce 1D v učebnici

Slovní zásoba - 1D

27. 1. - 30. 1. 2020

Gramatika - spojení I like/hate/love + ING

Slovní zásoba - vzhled, What is he like? What does he look like?

Mluvený projev - What can´t you stand?

Poslechové cvičení - učebnice str. 15, cv. 4

20. 1. - 24. 1. 2020

Gramatika - přítomný prostý čas - pracovní list

Slovní zásoba - Introduction a lekce My life, řadové číslovky first, second, third

Mluvený projev - Who is ill?

Vzhledem k malému počtu žáků byly spojeny třídy 6.AB. Výuka byla orientována především na slovní zásobu Introduction a lekce My life.

13. 1. - 17. 1. 2020

Gramatika - opakování slovesa have got - souviselo to s mluveným projevem, mluvení o členech rodiny

Mluvený projev - My family. How many cousins do you have? Who is an uncle/aunt already?

Čtení s porozuměním - Family tree

Poslechové cvičení - Dialogue about my family

Slovní zásoba - my family, mají zapsáno v sešitě

Kahoot - příprava na pís. práci My family

DÚ: 21. 1. písemná práce "My family"

6. 1. - 10. 1. 2020

Gramatika - opakování učiva přítomný prostý čas, příslovce frekvence, sloveso CAN

Čtení s porozuměním -1A - emails

Mluvený projev - Christmas talking - presents, food etc.

Slovní zásoba - 1A, postupně se učit slovíčka lekce 1, jsou v pracovním sešitě 

Kahoot - opakování gramatických i jiných jevů

9. 12. - 13. 12. 2019

Gramatika - přítomný průběhový čas, vytváření otázky a krátké odpovědi

Mluvený projev - otázka v přítomné průběhovém čase + krátká odpověď mezi žáky ve třídě


Vánoční Kahoot - zaměřen na slovní zásoba "Christmas"

Zpětná vazba k písemné práci Present simple

Vánoční film - Home Alone (Sám doma) v angličtině s českými titulky

2. 12. - 6. 12. 2019

Gramatika - test present simple, nové učivo present continuous - přítomný čas průběhový

Čtení s porozuměním - Present continuous

Výukové video - present continuous

25. 11. - 29. 11. 2019

Gramatika - opakování přítomného času prostého, příslovce frekvence, skladba vět, zápor, otázka, mají pracovní listy v sešitě - doporučuji projít k písemné práci

Mluvený projev - Describing activities using adverbs of frequency

Čtení s porozuměním - Present simple, Exchange students - článek v učebnici

DÚ: 1. 12. písemná práce FRUIT, mají pracovní list v sešitě

18. 11. - 22. 11. 2019


Gramatika - přítomný čas prostý, důraz kladen na třetí osobu jednotného čísla - koncovka s/es/ies, příslovce frekvence bylo nové učivo, mají nalepeno v sešitě - pracovní list

Mluvený projev - I never do...x I always do, dialogy mezi žáky

Čtení s porozuměním - Příkladové věty pro příslovce frekvence + jejich překlad

Kahoot -  procvičování - příslovce frekvence

11. 11. - 15.  11. 2019

Gramatika - přítomný prostý čas, koncovka "s" a "es" za slovesy ve třetí osobě jednotného čísla, pracovní list

​Mluvený projev - What do you do in your free time? What does she/he do in her/his free time? Dialogy.

Čtení s porozuměním - Sentences in present simple.

Kahoot - procvičování přítomného času, koncovka ve třetí osobě jednotného čísla

Zpětná vazba k písemné práci

4. 11. - 8. 11. 2019

Gramatika: present simple opakování záporu, present simple otázky - procvičování na písemnou práci, krátké odpovědi

Mluvený projev - Otázky v prostém čase mezi spolužáky

Slovní zásoba - překlady vět, mají nalepeno v sešitě

Čtení s porozuměním - Věty v přítomném prostém čase + jejich překlad

Kahoot + práce na PC: procvičování přítomného prostého času, příprava na písemnou práci

DÚ: 11. 11. písemná práce přítomný prostý čas otázky

31. 10 - 1. 11. 2019

Výuka nebyla z důvodu konání žákovského shromáždění.

21.10 - 25.10. 2019

Gramatika - přítomný čas prostý(present simple), tvoření záporu I  don´t, he/she doesn´t, tvoření otázek pomocí do/does + krátké odpovědi

Mluvený projev - Do you......? Yes, I do. No, I don´t.

Slovní zásoba - překlady vět z pracovního listu (žáci mají mít nalepeno v sešitě)

Čtení s porozuměním - věty z pracovního listu, čtení a doplňování vět z prezentace zaměřené na procvičení gramatiky přítomného času prostého v záporu a otázky s krátkou odpovědí

Poslechové cvičení - výukové video - přítomný čas prostý krátké odpovědi

DÚ: Dohodneme se na písemné práci přítomný čas prostý zápor. Termín bude upřesněn po podzimních prázdninách. Užijte si je:-)

14.10 - 18.10. 2019

Gramatika - opakování na písemnou práci sloveso have got, začátek nové a velmi důležité gramatiky přítomný čas prostý (present simple), žáci mají mít v sešitě nalepen pracovní list

Mluvený projev - What do you like?

Slovní zásoba - slovesa like, play, write, read, eat, cook, get up - popisují běžné činnosti - návaznost na přítomný prostý čas

Čtení s porozuměním - doplňování koncovky "s" a "es" za slovesa ve třetí osobě č. jednotného

Poslechové cvičení - výukové video pro gramatiku přítomný prostý čas

7.10. - 11.10. 2019

Gramatika - sloveso have got, vytváření otázky + krátká odpověď

Slovní zásoba - Things around me, school things

Čtení s porozuměním - Have got questions + answers

​Poslechové cvičení - How the world sees us

Mluvený projev - Has your friend got a pet? Yes, he/she has. No, he/she hasn´t.

30.9. - 4.10.2019

Gramatika - přivlastňovací zájmena, sloveso have got

Slovní zásoba - měsíce v roce

Čtení s porozuměním - What have you got in your lunch box?


Mluvený projev - My school is...his school is, her school is...


Kahoot - have got x has got