Anglický jazyk - p. uč. Novák

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - neurčitý člen, sloveso be, numbers

Mluvený projev - What is your phone number?

Poslechové cvičení - Complete the phone numbers

Slovní zásoba - matematické operace v angličtině

Práce na PC - příprava na písemnou práci neurčitý člen

Písemná práce - neurčitý člen

4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - sloveso be, člen neurčitý

Mluvený projev - my holiday, představení sebe sama

Slovní zásoba - pozdravy

Čtení s porozuměním - Hello

Poslechové cvičení - str. 5, cv. 6a

Točení videa - představit sebe sama