Anglický jazyk

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - abeceda, práce s písmeny, what is this/what are these

Mluvený projev - hláskování jména, hra "I spy with my little eye"

Poslechové cvičení - Prac. s., str. 4 - Listen and number

Pracovní sešit - doplnění dialogů str. 5

Čtení s porozuměním - How do you spell...?

Písemná práce - slovíčka str. 1

DÚ: 25.9. písemná práce - anglická abeceda - diktát písmen4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - zopakování slovesa BE, opakování abecedy

Mluvený projev - my holiday, otázky na věk, bydliště apod.

Čtení s porozuměním - Welcome back

Poslechové cvičení - aplhabet

Slovní zásoba - str. 1