Anglický jazyk

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - kdy mám snídani, oběd, večeři, zdravé x nezdravé jídlo

Poslechové cvičení - Colin in Computerland

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland, Daily food

Slovní zásoba - jídlo, lekce 3

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - sloveso like, třetí osoba jednotného čísla koncovka "s"

Mluvený projev - Can I have ........... please? Objednávka v restauraci.

Poslechové cvičení - Can I have a sandwich, please?

Čtení s porozuměním - Daily food

Slovní zásoba - Healthy x unhealthy food

Písemná práce - čas

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - sloveso like, poznávání času - čtvrt, třičtvrtě

Mluvený projev - What is the time?

Poslechové cvičení - Pracovní sešit str. 22, cv. 1 - poznávání času

Čtení s porozuměním - Sing the song

Slovní zásoba - lekce 2

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika - sloveso like, poznávání času

Mluvený projev - I like, I don´t like...co má rád můj soused v lavici

Poslechové cvičení - Video ze severoirské školy

Slovní zásoba - fruit and vegetable

6.11. - 10.11. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, věty a slovíčka z učebnice

Mluvený projev - My favourite fruit/vegetable

Čtení s porozuměním - Food, food, food

Poslechové cvičení - Food

Slovní zásoba - Fruit and vegetables

DÚ: 13.11. písemná práce ovoce a zelenina (vše je v sešitě)

30. 10. - 3.11. 2017

Gramatika - sloveso být, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - I am left/right - handed.

Poslechové cvičení - Colin in Computerland, Our world

Slovní zásoba - slovíčka v textu Colin in C., práce se slovníkem, on the right/left - strany

Čtení s porozuměním - Colin in C., Our world

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - I have got, I haven´t got, Hace you got brothers or sisters?

Poslechové cvičení - prac. sešit., str. 14, cv. 1

Čtení s porozuměním - The Fortune Family

Slovní zásoba - lekce 1

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - opakování čísel, porovnávání věku

Mluvený projev - I am older/younger

Poslechové cvičení - Comparing ages

Čtení s porozuměním - Comparing ages, odpovědi ano/ne na otázky z textu; The Fabolous Fortune family

Slovní zásoba - I am odler/younger than...

Písemná práce - slovíčka lekce 2

2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - čísla od 1 do 100, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - numbers

Čtení s porozuměním - Sing the song

Poslechové cvičení - prac. sešit, str. 12, cv. 1 - poslouchej a vybarvi

Pracovní list - čísla

Písemná práce - přivlastňovací zájmena

25.9. - 29.9. 2017

Gramatika - přivlastňovací zájmena, přivlastňování pomocí ´s

Mluvený projev - It is HIS or HER, Who is Polly´s brother....?

Poslechové cvičení - My family

Čtení s porozuměním - MY family

Slovní zásoba - moje rodina, lekce 1

Písemná práce - diktát abecedy

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - abeceda, práce s písmeny, what is this/what are these

Mluvený projev - hláskování jména, hra "I spy with my little eye"

Poslechové cvičení - Prac. s., str. 4 - Listen and number

Pracovní sešit - doplnění dialogů str. 5

Čtení s porozuměním - How do you spell...?

Písemná práce - slovíčka str. 1

DÚ: 25.9. písemná práce - anglická abeceda - diktát písmen4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - zopakování slovesa BE, opakování abecedy

Mluvený projev - my holiday, otázky na věk, bydliště apod.

Čtení s porozuměním - Welcome back

Poslechové cvičení - aplhabet

Slovní zásoba - str. 1