Anglický jazyk

4.6. - 8.6. 2018

Gramatika - přítomný průběhový čas

Mluvený projev - What is the weather in London, New York etc.

Čtení s porozuměním - Weather graphs

Poslechové cvičení - Listen and number the pictures

Slovní zásoba - Weather

DÚ: Pondělí 11.6. písemná práce slovní zásoba "weather"

28.5. - 1.6. 2018

Gramatika - přítomný prostý čas

Mluvený projev - What is the weather like?

Čtení s porozuměním - What is the weather like?

Poslechové cvičení - Weather

Slovní zásoba - Lekce 8, weather

21.5. - 24.5. 2018

Gramatika - překlady vět třetí osoba jednotného čísla, slovesa s koncovkou "s"

Mluvený projev - He/she drives, goes...

Pracovní sešit - dokončení lekce 7

DÚ: 28.5. písemná práce překlad vět - příprava je v sešitě

14.5. - 18.5. 2018

Gramatika - slovesa ve třetí osobě jednotného čísla, koncovka S

Mluvený projev - He/she works, plays, eats...

Čtení s porozuměním - Clive The Caveman

Slovní zásoba - lekce 7

Poslechové cvičení - Which picture is it?

7.5. - 11.5. 2018

Gramatika - tvary sloves v přítomném čase prostém ve třetí osobě

Mluvený projev - National holiday

Slovní zásoba - Solar system

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland

Poslechové cvičení - Solar system, Colin in Computerland

30.4. - 4.5. 2018

Gramatika - přítomný čas slovesa být ve větách

Mluvený projev - My dream job

Slovní zásoba - Jobs definitions, lekce 7

Čtení s porozuměním - jobs, sing the song

Poslechové cvičení - pracovní sešit - jobs

DÚ: Pondělí 7.5. písemná práce slovíčka lekce 7

23.4. - 27.4. 2018

Gramatika - sloveso work ve třetí osobě, opakování určování času

Mluvený projev - My dad/mum works as...

Slovní zásoba - Jobs

Čtení s porozuměním - People at work

Poslechové cvičení - Time

16.4. - 20.4. 2018

Gramatika - opakování lekce 6, dny v týdnu, měsíce, sloveso like

Mluvený projev - My favourite month of the year

Slovní zásoba - měsíce v roce, lekce 7

Poslechové cvičení - Our world

Čtení s porozuměním - Our world

9.4. - 13.4. 2018

Gramatika - měsíce v roce

Mluvený projev - When were you born? I was born in...

Slovní zásoba - měsíce v roce

Poslechové cvičení - Colin in Computerland

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland

DÚ: 16.4. písemná práce měsíce v roce

3.4. - 6.4. 2018

Mluvený projev - My favourite book

Slovní zásoba - books

Easter holiday

Pracovní list - My favourite book

26.3. - 28.3. 2018

TV shows and cartoons, lekce 6

Mluvený projev - my favourite TV programme

9.3. - 23.3. 2018

Gramatika - tvoření vět v přítomném čase

Mluvený projev - My week, co dělám jednotlivé dny

Slovní zásoba - Days of the week, lekce 6

Čtení s porozuměním - My week

Poslechové cvičení - Days of the week

12.3. - 16.3. 2018

Gramatika - sloveso like, třetí osoba koncovka "s"

Mluvený projev - I like, I don´t like

Slovní zásoba - aktivity s koncovkou "ING"

Poslechové cvičení - Picture A, picture B

Čtení s porozuměním - dny v týdnu

5.3. - 9.3. 2018

Gramatika - I like, I don´t like, přítomný prostý čas

Mluvený projev - What do you love?

Slovní zásoba - lekce 6

Čtení s porozuměním - Just for fun

Poslechové cvičení - What do they love/like?

26.2 - 2.3. 2018

Gramatika - určování směru

Mluvený projev - Spring holiday

Slovní zásoba - dopravní prostředky

Čtení s porozuměním - Our world - London

Poslechové cvičení - Colin in Computerland

12.2. - 16.2. 2018

Gramatika - there is, there are, předložky

Mluvený projev - určování směru

Slovní zásoba - vlevo, vpravo, rovně

Čtení s porozuměním - Great Day Out

Poslechové cvičení - Directions

5.2. - 9.2. 2018

Gramatika - there is, there are, opakování předložek

Mluvený projev - popis města

Slovní zásoba - budovy ve městě

Čtení s porozuměním - How do you travel to school?

Project "My town" 

29.1 - 1.2. 2018

Gramatika - there is, there are

Mluvený projev - vazba s there is/are

Slovní zásoba - budovy ve městě

Project "My town"

22.1. - 26.1. 2018

Gramatika - there is, there are, otázky, zápor, přelad

Mluvený projev - Budovy v mém městě

Poslechové cvičení - In my town

Slovní zásoba - lekce 5, názvy budov

Čtení s porozuměním - In my town

Písemná práce - there is, there are

15.1. - 19.1. 2018

Gramatika - opakování lekce 4, porovnávání, předložky, there is/are

Mluvený projev - My favourite shop

Poslechové cvičení - Toy shop

Slovní zásoba - slovíčka z textu In the town

Čtení s porozuměním - Toy shop

8.1. - 12.1. 2018

Gramatika - porovnávání, příprava na písemnou práci, předložky místa

Mluvený projev - užití předložek v řeči

Poslechové cvičení - Our world

Slovní zásoba - lekce 4, slovíčka z článku o Colinovi

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland

3.1. - 5.1. 2018

Gramatika - předložky, porovnávání

Mluvený projev - porovnávání věku, výšky

Poslechové cvičení - porovnávání

Čtení s porozuměním - ZOO

11.12. - 15.12. 2017

Gramatika - opakování lekce 3

Mluvený projev - What pet have you got?

Poslechové cvičení - A day at the ZOO

Čtení s porozuměním - Our world, A day at the ZOO

Slovní zásoba - animals, přídavná jména

4.12. - 8.12. 2017

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - kdy mám snídani, oběd, večeři, zdravé x nezdravé jídlo

Poslechové cvičení - Colin in Computerland

Čtení s porozuměním - Colin in Computerland, Daily food

Slovní zásoba - jídlo, lekce 3

27.11. - 1.12. 2017

Gramatika - sloveso like, třetí osoba jednotného čísla koncovka "s"

Mluvený projev - Can I have ........... please? Objednávka v restauraci.

Poslechové cvičení - Can I have a sandwich, please?

Čtení s porozuměním - Daily food

Slovní zásoba - Healthy x unhealthy food

Písemná práce - čas

20.11. - 24.11. 2017

Gramatika - sloveso like, poznávání času - čtvrt, třičtvrtě

Mluvený projev - What is the time?

Poslechové cvičení - Pracovní sešit str. 22, cv. 1 - poznávání času

Čtení s porozuměním - Sing the song

Slovní zásoba - lekce 2

13.11. - 16.11. 2017

Gramatika - sloveso like, poznávání času

Mluvený projev - I like, I don´t like...co má rád můj soused v lavici

Poslechové cvičení - Video ze severoirské školy

Slovní zásoba - fruit and vegetable

6.11. - 10.11. 2017

Gramatika - opakování lekce 2, věty a slovíčka z učebnice

Mluvený projev - My favourite fruit/vegetable

Čtení s porozuměním - Food, food, food

Poslechové cvičení - Food

Slovní zásoba - Fruit and vegetables

DÚ: 13.11. písemná práce ovoce a zelenina (vše je v sešitě)

30. 10. - 3.11. 2017

Gramatika - sloveso být, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - I am left/right - handed.

Poslechové cvičení - Colin in Computerland, Our world

Slovní zásoba - slovíčka v textu Colin in C., práce se slovníkem, on the right/left - strany

Čtení s porozuměním - Colin in C., Our world

16.10. - 20.10. 2017

Gramatika - sloveso have got

Mluvený projev - I have got, I haven´t got, Hace you got brothers or sisters?

Poslechové cvičení - prac. sešit., str. 14, cv. 1

Čtení s porozuměním - The Fortune Family

Slovní zásoba - lekce 1

9.10. - 13.10. 2017

Gramatika - opakování čísel, porovnávání věku

Mluvený projev - I am older/younger

Poslechové cvičení - Comparing ages

Čtení s porozuměním - Comparing ages, odpovědi ano/ne na otázky z textu; The Fabolous Fortune family

Slovní zásoba - I am odler/younger than...

Písemná práce - slovíčka lekce 2

2.10. - 6.10. 2017

Gramatika - čísla od 1 do 100, přivlastňovací zájmena

Mluvený projev - numbers

Čtení s porozuměním - Sing the song

Poslechové cvičení - prac. sešit, str. 12, cv. 1 - poslouchej a vybarvi

Pracovní list - čísla

Písemná práce - přivlastňovací zájmena

25.9. - 29.9. 2017

Gramatika - přivlastňovací zájmena, přivlastňování pomocí ´s

Mluvený projev - It is HIS or HER, Who is Polly´s brother....?

Poslechové cvičení - My family

Čtení s porozuměním - MY family

Slovní zásoba - moje rodina, lekce 1

Písemná práce - diktát abecedy

18.9. - 22.9. 2017

Gramatika - abeceda, práce s písmeny, what is this/what are these

Mluvený projev - hláskování jména, hra "I spy with my little eye"

Poslechové cvičení - Prac. s., str. 4 - Listen and number

Pracovní sešit - doplnění dialogů str. 5

Čtení s porozuměním - How do you spell...?

Písemná práce - slovíčka str. 1

DÚ: 25.9. písemná práce - anglická abeceda - diktát písmen4.9. - 15.9.2017

Úvod, pravidla

Gramatika - zopakování slovesa BE, opakování abecedy

Mluvený projev - my holiday, otázky na věk, bydliště apod.

Čtení s porozuměním - Welcome back

Poslechové cvičení - aplhabet

Slovní zásoba - str. 1