Anglický jazyk

7. 1. - 11. 1. 2019

Procvičování vazby I like/ I don't like a otázka Do you like...? (uč. 27)

Anglická měna, nákupy (uč. 28, PS 35) + ukázka cizích mincí a bankovek.

17. 12. - 21. 12. 2018

Vánoce ve Spojeném království.

10. 12. - 14. 12. 2018

Zkoušeli jsme čtení "At the shop" (uč. 25).

Učili jsme se vazby "Can I have..." "I like..." (PS 30, 31)

3. 12. - 7. 12. 2018

Úspěšně jsme dokončili třetí lekci (PS 28) a napsali si větší test na poslech, překlad vět i slovíčka. 

Začali jsme čtvrtou lekci (uč. 24), seznámili jsme se s novými slovíčky a učíme se rozlišovat členy A a AN. (PS 29)

26. 11. - 30. 11. 2018

Dokončujeme třetí lekci, opakujeme všechna probraná slovíčka. Učíme se psát krátké dopisy a zajímáme se o nové užitečné fráze. Uč. 21, PS 26, 27

Četli jsme a překládali Colin in Computerland (uč. 22) a trénovali jsme jazykolam RED LORRY, YELLOW LORRY.

19. 11. -  23. 11. 2018

Hodiny jsme začínali střídáním v roli robotů a žáci vymýšleli nové a nové pokyny. Procvičovali jsme naučená slovíčka (PS 24, uč. 19).

Poslední hodinu jsme věnovali výrobě hraček z recyklovatelných materiálů. Hračku si žáci nejprve navrhli v pracovním sešitě, a pak následovala zkouška zručnosti v podobě šití, lepení apod. Všechny se moc povedly!! :-)

12. 11. - 16. 11. 2018

Během týdne jsme zkoušeli čtení na známky a učili se písničku Robot (uč. 18). Dále jsme upevňovali nová slovíčka, opakovali ty z minulých lekcí (PS 21-23) a napsali jsme opakovací pětiminutovku.

5. 11. -  9. 11. 2018

Začali jsme lekci 3 - At happy house. Naučili jsme se písničku a nová slovíčka, četli jsme a překládali článek na str. 17, který budeme zkoušet na známky. PS 19, 20

31. 10. - 2. 11. 2018

Vypracovávali jsme pracovní listy na téma Halloween a dobrovolníci si osvojili také další slovíčka.

Dokončili jsme druhou lekci - Sophie's World a v pracovním sešitě na str. 18 se můžete podívat, jak děti tuto lekci zvládly.

22. 10. - 26. 10. 2018

Anglicky mluvící země - poslech str. 12, společná diskuze. PS 15

Od čtení k psaní - četba dopisu od Grega a psaní vlastních dopisů, uč str. 13, PS 16, 17.

Procvičování frází: I´m from Czech Republic. I speak Czech and English. 

Napsali jsme test na slovíčka ze druhé lekce - školní pomůcky a barvy.

15. 10. - 19. 10. 2018

Zkoušení úvodního článku z lekce 2 a procvičování barev.

Napsali jsme poslech, který dopadl velmi dobře, dále pracujeme na osvojení grafické podoby slovíček.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme novou lekcí, učíme se číst články na 8 a 9 straně a procvičujeme nová slovíčka.

PS str. 9 - 12

Různé hry k procvičování naleznete na www.english-time.eu, některé hry děti znají z výuky.

1. 10. - 5. 10. 2018

Pokračujeme v nácviku spelování - nejen svá jména, ale také postavy z Happy Street a barvy

English alphabet

Dokončení první lekce

24. 9. - 27. 9. 2018

Spelling - spelování svého jména

Anglická abeceda - procvičování

PS str. 6

17.9. - 21. 9. 2018

Čtení v učebnici str.4-5 s důrazem na správnou výslovnost.

PS str. 4-5, opakování číslic, cvičný obrázkový diktát.

10. 9. - 14. 9. 2018

Nácvik písně "Head, shoulders, knees and toes" a příprava otázek pro zahraniční návštěvu.

Vazba: Who's this? It's ...

3. 9. - 7. 9. 2018

Vzájemné představování, jednoduché dialogy, opakování učiva.