Anglický jazyk


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se předmětů ve škole (a pen – pero, a pencil – case – pouzdro, …). Opakovali jsme barvy a zazpívali si Chant  ´Show me something …´. Naučili jsme se ptát se na barvu předmětů – What colour is (the pencil – case)? Jaké barvy je pouzdro?, … Poslechli jsme si text, kde zaznělo šest zemí světa, se kterými jsme dále v rámci mapy a barev pracovali (Canada, the USA, the UK, South Africa, India, Australia). Procvičovali jsme psanou podobu slov tématu, zvládli jsme diktát barev podle poslechu, naučili se barvy psát. Activity Book str. 9 – 12. Příští týden budeme psát test na barvy – je třeba si zopakovat jejich psanou podobu a připravit si barevné pastelky. Procvičovali jsme opět Can I borrow your book, please? – Mohu si půjčit tvoji knihu, prosím?.


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se tématu Ve škole (At school). Naučili jsme se pojmenovávat základní předměty (tužka, pero, guma, pravítko, pouzdro, sešit, kniha). Slovíčka jsme procvičovali ústně formou hry i písemně ve spojení se členem a barvou (a green ruler … zelené pravítko). Poslechli a přečetli jsme si příběh Jacka ve škole, naučili se žádat někoho o půjčení nějakého předmětu (Can I borrow your pencil, please? – Mohu si půjčit tvoji tužku, prosím?), předmět nabídnout (Here you are. – Tady máš.) a poděkovat (Thank you. – Děkuji.). Domácí úkol: Activity Book: str. 9/2, 10/2, 11/3.


25.9. - 29.9.2017


Pokračovali jsme v procvičování slovní zásoby týkající se čísel 1 – 10, hráli jsme Bingo, zpívali píseň v učebnici na straně 6 a upevňovali slovní zásobu (Give the ball to me – Dej mi ten míč, Hurry, I can´t wait – Spěchej, nemohu čekat, Knock the skittles over – Shoď kuželky, Start the game again – Začni hru znovu). Trénovali jsme seznamování se a loučení i v pracovním sešitě str. 8. Připravovali jsme se na test: číslovky 1 – 10, loučení (vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě). Test píšeme příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Opakování učiva:

slovní zásoba týkající se oblečení (sandals, a T-shirt, shorts, trainers, a dress, a sunhat) + barvy

Nové učivo:

číslovky 1 - 10: píseň: A game in the garden - nová slovní zásoba (give - dát, to me - mně, hurry - spěchat, wait - čekat, knock over - shodit, skittles - kuželky, again - opět, zase), Hello! (příběh malé Sophie - Hello, Sophie!  (Ahoj Sophie!), How are you? (Jak se máš?), Fine, thanks. (Dobře, děkuji.), Goodbye! (Na shledanou.), See you tomorrow! (Ahoj zítra.), Bye! (Ahoj.) - fáze poslechu

Poslech v pracovním sešitě (Activity Book): str. 4, domácí úkol: str. 5/3.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

slovní zásoba: především některé druhy jídla a pití, zvířat (forma křížovky), Who´s this? (Kdo je to?) It´s Polly, ….., abeceda: Happy Hose Chant

Nové učivo:

Seznamování se: Hello, I´m …. s příběhem setkání se v zahradě (in the garden), číslovky 1 – 10, DÚ: Activity book p. 7/3