Anglický jazyk

15. 10. - 19. 10. 2018

Zkoušení úvodního článku z lekce 2 a procvičování barev.

Napsali jsme poslech, který dopadl velmi dobře, dále pracujeme na osvojení grafické podoby slovíček.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme novou lekcí, učíme se číst články na 8 a 9 straně a procvičujeme nová slovíčka.

PS str. 9 - 12

Různé hry k procvičování naleznete na www.english-time.eu, některé hry děti znají z výuky.

1. 10. - 5. 10. 2018

Pokračujeme v nácviku spelování - nejen svá jména, ale také postavy z Happy Street a barvy

English alphabet

Dokončení první lekce

24. 9. - 27. 9. 2018

Spelling - spelování svého jména

Anglická abeceda - procvičování

PS str. 6

17.9. - 21. 9. 2018

Čtení v učebnici str.4-5 s důrazem na správnou výslovnost.

PS str. 4-5, opakování číslic, cvičný obrázkový diktát.

10. 9. - 14. 9. 2018

Nácvik písně "Head, shoulders, knees and toes" a příprava otázek pro zahraniční návštěvu.

Vazba: Who's this? It's ...

3. 9. - 7. 9. 2018

Vzájemné představování, jednoduché dialogy, opakování učiva.