Anglický jazyk

11.6. - 15.6.2018

Pobyt - škola v přírodě.


4.6. - 8.6.2018

Měřili jsme předměty a komentovali naše aktivity slovy  (How long is the pencil? It´s 15 centimetres long., ...).  Popisovali jsme lidské tělo a pracovali s touto slovní zásobou při tělesném diktátu: Kick to the right! Bend to the left! Jump to the right! Rest! ... Dotkli jsme se slovesa can ve významu moci a umět, v záporu jsme užívali can´t. Překládali jsme věty, rozlišovali význam, říkali si, co všechno umíme udělat. Sestavili jsme si tabulku vybraných aktivit a dotazovali se svých spolužáků. Získané poznatky jsme pak interpretovali a zapsali si o svých přátelích pár vět do sešitu. Veškerou slovní zásobu a gramatický zápis can máme nalepeny ve školních sešitech. Po návratu ze školy v přírodě se budeme soustředit na zopakování látky dvou posledních lekcí a napíšeme z nich velký závěrečný test.

28.5. - 1.6.2018

Napsali jsme testík reflektující poslední téma - Clothes. Sepsali jsme svému příteli dopis, kde jsme popisovali svůj maškarní kostým z párty. Pověděli jsme si o anglické obdobě Skautů - Brownies and Cubs (a uniform, badges, rules, ...). V rámci oslavy Dne dětí jsme se pustili ve školní kuchyňce do přípravy pizzy. Anglicky jsme se učili pojmenovat nové suroviny, které jsou k její přípravě zapotřebí a opakovali přísady, které už známe (flour, sugar, salt, milk, yeast, oil, salami, maize, ham, ketchup, pineaple, cheese). 


21.5. - 25.5.2018

Trénovali jsme zakomponování slovní zásoby z oblasti odívání do všech větných struktur, se kterými jsme se setkali. Např. This jumper is just right. (Tento svetřík má správnou velikost.) This skirt is big. (Tato sukně je velká.) These trainers are small. (Tyto sportovní boty jsou malé.) He is wearing an orange shirt and black trousers. (Má na sobě oranžovou košili a černé kalhoty.) Whose dress is it? (Čí jsou to šaty?) It is Monica´s. (Jsou Moniky.), ... Napsali jsme test, kde jsme překládali obdobné věty, jako jsou uvedeny výše.  V pracovním sešitě jsme pracovali na straně 72 a 74. Popisovali jsme obrázek, zkoušeli jsme o něm říci co nejvíce vět. Zúročili jsme i znalost vazby there is/are, ke které se průběžně vracíme. 


14.5. - 18.5.2018

Znovu jsme se vrátili k tématu oblečení (Clothes). Spojili jsme dohromady různé části již dříve probrané gramatiky a doplňovali do naší společné věty, kterou jsme neustále opakovali a přidávali do ní další položky oblečení: There is a girl wearing a T-shirt, a skirt, a sweatshirt, trousers, sunhat, trainers, sandals, socks, a jumper, …. in the playground. (Na hřišti je dívka oblečená v tričku, mikině, kalhotech, klobouku proti slunci, sportovních botech,  sandálech, ponožkách, lehkém svetříku, …)

Dále jsme se pak učili vyjadřovat, že oblečení není té správné konfekční velikosti: 

This jumper is too long. (Tento svetřík je příliš dlouhý.)

This jumper is too short. (Tento svetřík je příliš krátký.)

This jumper is too small. (Tento svetřík je příliš malý.)

This jumper is too big. (Tento svetřík je příliš velký.)

This jumper is just right. (Tento svetřík je správné velikosti.)

Potom jsme řešili, čí co je: Whose jumper is this? (Čí svetřík to je?)

It´s Polly´s. (Je Pollyin.)

No, it isn´t. (Ne, není.)

It´s Jack´s. (Je Jackův.)

That´s right! (To je správně.)

Vše jsme zúročili ve hře, kdy jsme pátrali, čí co ve třídě je - ptali se a odpovídali, učili se pojmenování dalších předmětů (a water bottle, a notebook, a folder, a key,  ...).


7.5. - 11.5.2018

Formou videa jsme se seznámili s budovami, které vytváří hlavní tvář každého města / vesnice (church, bakery, post office, café, restaurant, hospital, museum, theatre, fire station, bank, library, school, police office, supermarket, bus stop) - https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4. Abychom podpořili schopnost komunikace, zabývali jsme se popisem obrázku v úvodu osmé lekce a zkoušeli, co všechno dokážeme říci. Znovu jsme se aktivně vrátili k vazbě there is / there are. Poslechli jsme si úvodní píseň k osmé lekci. V pracovním sešitě jsme si zaužívali psanou podobu šesti nových slovíček (a T- shirt, socks, shoes, trousers, a jumper, a skirt) na straně 69. Snažili jsme se v rámci vlastní práce se slovníkem nalézt co nejširší slovní zásobu k tématu oblečení (Clothes), se kterou jsme dále pracovali a popisovali, kdo má co oblečené. Např. Adam is wearing a red T- shirt, black jeans, grey socks and a grey sweatshirt. Markétka is wearing a blue dress and a pink jumper., ...

30.4. - 4.5.2018

V pondělí jsme prožili další dva příběhy Colina v Computerlandu a zopakovali si různými způsoby učivo sedmé lekce. Zaměřili jsme se na rozlišování použití is oproti has got. Napsali jsme dopisy o svém kamarádovi či kamarádce. Své vědomosti jsme zúročili v závěrečném testu. V příštím týdnu si procvičíme slovní zásobu týkající se vesnice a města, podíváme se na videa k tomuto tématu a ponoříme se do osmé lekce s tématem In the playground.


23.4. - 27.4.2018

Pokračovali jsme v popisu osob. Zužitkovali jsme veškerá slovní spojení, která jsme se zatím naučili, a to v různých formách. Umíme říci např. He is a boy. (Je to chlapec.) He is tall. Jje vysoký.) He is young. (Je mladý.) He is thin. (Je hubený.) He has got short black hair and blue eyes. (Má krátké černé vlasy a modré oči.) He is wearing a red T-shirt and blue trousers. (Má na sobě červené tričko a modré kalhoty.) Zaměřovali jsme se především na rozlišování osoby he / she (on / ona), slovesa is / has got (je / má). Vytvářeli jsme různé dialogy s tímto tématem. Z popisu jsme se snažili zachytit při poslechu co nejvíce informací a označit správné osoby, svou volbu okomentovat. Popisovali jsme osoby, které hledá policie. V poslední hodině jsme si s nabízených možností vystříhali osůbku dle své volby, vymalovali ji barevně a snažili se doplnit text, ze kterého nám zmizela slova. Jednalo se o dopis kamarádovi Gregovi, kde popisujeme svého kamaráda - vystříhanou a vybarvenou osůbku. Děti doma dopis dokončí, pak ho oznámkuji. V pracovním sešitě jsme dokončili strany 60 - 64.

Ve čtvrtek budeme psát závěrečné shrnutí sedmé lekce.

16.4. - 20.4.2018

Pokračovali jsme v popisu osoby, naučili jsme se: He is tall x short. (On je vysoký x malý.) He is fat x thin. (On je tlustý x hubený.) He is young x old. (On je mladý x starý.) Skloubili jsme tuto látku s dřívějším učivem a popisovali vybrané žáky. Naše popisy jsme pak překlopili do dialogů, kdy hledáme v davu svého přítele a využíváme pomoci jiných. Podobný dialog naleznete v učebnici na straně 49. V rámci hry jsme se snažili vyjádřit co nejvíc čekajících na autobusové zastávce, kdy každý následující musel i v několika kolech zopakovat ty, které zmínili všichni před ním a přidat svého čekajícího.  Např. A man is waiting at the bus stop. A man and a woman are waiting at the bus stop. A man, a woman and a baby are waiting at the bus stop. ... V pracovním sešitě máme vypracovány strany 59 a 60 / 1.


9.4. - 13.4.2018

V úspěšně napsaném shrnujícím testu šesté lekce jsme opravili chyby, kterých jsme se dopustili, a ponořili jsme se do nového tématu - In the street (Na ulici). Začali jsme novou slovní zásobou lekce (woman, women, dog, boy, baby, man, men, girl). Využili jsme ji v textu písně a naučili se výraz  ... are waiting at the bus stop (čekají na autobusové zastávce). Vysvětlili jsme si používání předložek in a at. Vše jsme pak propojili a zahráli si hru Who is waiting at the bus stop? upevňující a rozvíjející novou slovní zásobu v návaznosti na schopnost zaměřit se na důležité a zapamatovat si co nejdelší řetězec slov. 

V rámci domácí přípravy se, prosím, zaměřte na novou slovní zásobu a vracejte se postupně i ke starším slovíčkům.


2.4.- 6.4.2018

Opakovali jsme látku šesté lekce, kterou jsme uzavřeli testem. Děti  popisovaly jednotlivé místnosti v domě (bedroom, bathroom, sitting room, kitchen, hall + garden), formulovaly věty s předložkami in / on / under: Otto is under the bed. (Otto je pod postelí.), ... Další částí testu byl dopis, do kterého vpisovaly základní fráze a slovíčka podle obrázku. V dalších cvičeních tvořily věty pomocí vazby there is / there are ve spojení s předměty (např. kite, lorry, dinosaur, ...): There is a dinosaur on the bookcase. (Dinosaurus je na knihovně.), There are plants under the window. (pod oknem jsou květiny.), ... Bylo třeba znát i  slovní zásobu označující drobné doplňky v domě (vase, rug, painting, lamp, fire place, ...).


26.3. - 30.3.2018

Znalost slovní zásoby týkající se tématu My house, flat jsme procvičovali v rámci týmové práce. Nakreslili jsme dům či byt, vybavili ho společně nábytkem a bytovými doplňky (painting, vase, rug, lamp, ...). S těmito našimi pracemi budeme v dalších hodinách pracovat a vytvářet při vzájemné komunikaci věty typu: There is a rug under the coffee table. (Kobereček je pod stolkem.), There are magazines on the table. (Na stole jsou časopisy.), ... 

V úterní hodině jsme testem na slovní zásobu formou křížovky uzavřeli téma Velikonoce a procvičovali tvoření vět s využitím vazby there is / there are formou písemného překladu a ústního kresebného diktátu. 

Ve středu jsme se účastnili na prvním stupni velikonočního programu, jehož součástí bylo i anglické bingo.

19.3. - 23.3.2018

Slovní zásobu k tématu Greg´s flat jsme si rozšířili o předměty, které patří k běžné výbavě domu: a rug, a fireplace, a sofa, a vase, a painting. Děti mají tuto slovní zásobu nalepenu v sešitě. Nová slovíčka jsme skloubili s vazbou there is (a) / there are vyjadřující, že se někde něco nachází. Např. There is a white fireplace in this old house. (V tomto starém domě je bílý krb.) There are two sofas in this modern house. (V tomto novém domě jsou dvě pohovky.) Vyprávěli jsme si o typu domů v Anglii (a detached house, a semi-detached house, a bungalow, a terraced house, a flat) a shlédli jsme video k tomuto tématu. V pracovním sešitě: strany 52 - 55.

V příštím týdnu budeme psát testík na slovní zásobu týkající se Velikonoc a jara.


12.3. - 16.3.2018

Prakticky procvičujeme práci s aktuální slovní zásobou ve spojení s předložkami in / on / under. Např. Where is the small blue boat? (Kde je malá modrá loďka?) The small blue boat is under the table. (Malá modrá loďka je pod stolem.) Poslouchali jsme text a pracovali s kresebným diktátem: pracovní sešit strana 50. Věnovali jsme se vytváření vlastních dialogů jako analogiím textu v učebnici Where is my hamster? (Kde je můj křeček?) a trénovali tak i přivlasňovací my (můj), your (tvůj). Jako obdobu slovesa být - it is (to je) - jsme používali he is (on je). Např.: Where is he? (Kde je on? = Hammy - křeček). Hrou s kartičkami jsme opakovali slovní zásobu týkající se tématu jaro a Velikonoce. I tuto prosím doma neustále opakovat.

5.3. - 9.3.2018

Pokračujeme v tématu Gregův byt (Greg´s flat). Pracovali jsme se slovíčky a table, a chair, a bookcase, a cupboard, a bed, a wardrobe, a to i v pracovním sešitě na straně 49. Zpívali jsme píseň Feathers on the table! Obeznámili jsme se se základními předložkami in / on / under. Hráli jsme hry využívající tyto předložky s kresebným diktátem a zjišťováním rozdílů mezi obrázky. Využívali jsme větných konstrukcí typu: Where is the (doll)? The (doll) is (on) the (bed). Rozvíjeli jsme jak konverzaci, tak i písemný projev.

V rámci domácí přípravy prosím procházet gramatické struktury zapsané v sešitě a slovní zásobu dané lekce, včetně slovní zásoby týkající se jara a Velikonoc. 


26.2. - 2.3.2018

Po jarních prázdninách jsme opravili testy a připomněli si slovní zásobu vztahující se k jaru a k oslavě Velikonoc prostřednictvím vyrobeného pexesa a soutěží. Vrátili jsme se k nejobtížnější části testu - slovesu have got (mít). Přeložili jsme si několik vět s tímto slovesem a jeho kombinací se šesti základními objekty předchozí lekce (kite, bike, plane, skateboard, ball, boat), barvami a slovy malý (small) a velký (big). Např. Have you got a big boat?, Yes, I have. What colour is your boat? It´s blue. I have got a big blue boat., ...).

V tomto týdnu jsme se také  začali zabývat novým tématem - bytem a jeho nábytkem (table, chair, bookcase, cupboard, bed, wardrobe.

Doma je třeba pracovat se slovní zásobou vztahující se k jaru i k popisu vybavení bytu.


12. - 16.2.2018

Opakovali jsme a uzavřeli  pátou lekci formou závěrečného testu (čísla 11 - 20, šest základních slovíček lekce, sloveso have got). Zabývali jsme se bezpečností chodce na silnici. Slovní zásobu k tématu máme nalepenu v sešitě. Téma jsme si rozšířili i formou videa. V pracovním sešitě máme vypracovány str. 44, 45. Seznámili jsme se prostřednictvím videa i s předměty, které teenageři v Anglii sbírají v rámci tématu Sophie´s world a vyprávěli si o našich sbírkách. S blížícími se Velikonocemi pracujeme s novou tématickou slovní zásobou. Vytvořili jsme si obrázkové slovníky s 24 pojmy, v sešitech máme nalepenu tabulku těchto slovíček i s fonetickou výslovností a první Velikonoční křížovku.


5.2. - 9.2.2018

Vrátili jsme se opět k základní slovní zásobě lekce (ball, kite, plane, skateboard, boat, ...) a propojili ji s členy a barvami, slovíčky big a small do gramatické struktury have got: Have you got a big blue ball? Yes, I have. No, I haven´t. Zahráli jsme si na Ziggyho a Quizzyho a tvořili dialogy s využitím slovesa mít. V příštím týdnu si napíšeme test na číslovky 11 - 20. Procvičovali jsme je formou poslechu, binga, stolní hry s kostkami. V pracovním sešitě máme vypracovány strany 41, 42, 43. Tématem příštího týdne se stane bezpečnost při pohybu ve vozovce - slovní zásobu máme připravenu ve školním sešitě.


29.1. - 2.2.2018

Pracovali jsme se slovesem have got (mít). Tvořili jsme kladné věty, otázky, krátké odpovědi a záporné věty. Věnovali jsme se poslechu textu v učebnici na str. 33, se kterým jsme pak dále pracovali a jednotlivé role si hráli. Upevňovali jsme si znalost šesti nových slovíček (a ball, a kite, a plane, a boat, a bike, a skateboard) ve hře skloubené se slovesem mít. Zabrousili jsme ještě zpět k anglické měně (coins, notes) a číslovkám vůbec. Opakovali jsme frázi How much is the book? It´s 5 pounds. Přečetli jsme si text na str. 29 o návštěvě pizzérie. Začali jsme pracovat s číslovkami 11 - 20, a to nejdříve formou písničky, následně stolní hry Snakes and ladders. Novou slovní zásobu máme v sešitě, je třeba se ke slovíčkům v rámci domácí přípravy vracet. V pracovním sešitě máme vypracovány strany: 36, 38 a 39/2.

22.1. - 26.1.2018

Hodiny jsme si zpříjemnili poslechem komiksů Colin in Computerland část 2 a 3. Fráze a slovní zásobu jsme si zpracovali a použili při samostatném ztvárnění příběhu. Dále jsme se věnovali tématu jídlo britských dětí. Vycházeli jsme ze slovní zásoby, kterou nabízí učebnice a obohatili jsme ji poznatky z videa. Všechna slovíčka máme nalepena ve školním sešitě (anglické slovíčko, výslovnost, český význam). Prosím, věnujte se jim v rámci domácí přípravy. V pracovním sešitě jsme v rámci opakování dokončili strany 32 a 33 I like, I don´t like, food).


15.1. - 19.1.2018

Procvičili jsme zbývající látku, napsali jsme pololetní písemnou práci, kterou jsme následující hodinu v rámci práce s chybou opravili. Shrnuli jsme práci se členem a/an ve spojení s hlavními slovíčky čtvrté lekce a propojili jsme jednotné číslo s množným (viz. přehledná barevná tabulka v sešitech, kterou si děti vyplňovaly a kontrolovaly). Kreslili jsme vlastní pizzu a její ingredience popisovali. Připomínám, že závěrečné shrnutí čtvrté lekce v písemné podobě je plánováno na pondělí 22.1. (křížovka, šest základních slovíček ve spojení s jednotným číslem a převedení do množného čísla, pizza - I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?).


8.1. - 12.1.2018

V hodinách jsme se věnovali nakupování v podobě dalšího procvičování nákupních dialogů a slovní zásoby, která se k tomuto tématu váže. Pak jsme se přesunuli do pizzerie a začali jsme pracovat se slovíčky týkající se surovin, ze kterých se pizza vyrábí (peppers, olives, mushrooms, ...) a přidali jsme i další slovíčka, která s jídlem souvisí (pasta, steak, chocolate, biscuits, cakes). Ve zbývajícím čase jsme se pustili do opakování látky prvních třech lekcí (znalost číslovek 1 - 10, pozdravů, barev, šesti základních hraček a šesti základních školních pomůcek). Příští týden zopakujeme zbytek (dopis ve vztahu ke škole a oblíbené hračce, procvičení základních povelů, who / what, větné konstrukce it is ve všech podobách a formách).Oporou nám je přípravný list, jehož drobně změněná podoba bude i podkladem pololetní písemné práce, kterou budeme psát v úterý 16.1. Závěrečné shrnutí čtvrté lekce v písemné podobě je plánováno na pondělí 22.1. (křížovka, šest základních slovíček ve spojení s jednotným číslem a převedení do množného čísla, pizza - I like ..., I don´t like ..., Do you like ...?).


1.1. - 5.1. 2018

Opakování slovní zásoby související s Vánocemi - kresebný diktát. Seznámení se a práce se slovníkem, dohledávání nové slovní zásoby.


18.12. - 22.12.2017

Vánoce v anglicky mluvících zemích - reálie, slovní zásoba, ...


11.12. - 15.12.2017

Zaměřili jsme se především na praktické použití jazyka v oblasti nakupování. Upevňovali jsme slovní zásobu ve spojení s neurčitým členem a / an v jednotném čísle a formování množného čísla v komunikaci. Zaužívali jsme si základní komunikační obraty při nakupování: Can I have six apples, please? (Mohu dostat šest jablek, prosím?), Sorry? (Promiňte?), How many apples? (Kolik jablek?), Here you are. (Prosím – při podávání.), Thank you. (Děkuji.) V rámci domácí přípravy prosím procvičovat slovní zásobu z tištěného slovníku.


4.12. - 8.12.2017

Kromě komiksových dialogů z minulého týdne jsme procvičovali novou slovní zásobu v propojení na neurčité členy a / an: an apple, an orange, a cake, a pear, a banana, an ice team a množná čísla. V příštím týdnu se budeme zabývat převážně nakupováním v obchodě s potravinami. Za tímto účelem jsme slovní zásobu prohloubili o nové fráze. V rámci domácí přípravy je třeba trénovat slovní zásobu ze slovníku (tištěné listy).


27.11. - 1.12.2017

Naši pozornost jsme zaměřili na schopnost formulovat věty a použít je v dopise, ve kterém popisujeme hračku. Četli jsme si Gregův dopis v učebnici na str. 21. Domácím úkolem na příští týden je naučit se tento dopis číst (za použití našeho slovníčku) a procvičit si psanou podobu základních slovíček z dopisu na test (forma doplňovačky – viz podklad v sešitě). Připravili jsme si komiksy, které budeme příští týden ztvárňovat a cvičit tak konverzaci. Seznámili jsme se s Londýnem formou videa a vyprávění. V pracovním sešitě jsme procvičovali na začátku týdne téma hračky z recyklovatelných materiálů (Activity Book p. 25 – popis pomocí nové slovní zásoby a výrazu It´s made from …) a psaní dopisu: p. 26.


20.11. - 24.11.2017

Týden jsme zasvětili upevňování základních slovních spojení, která nám mají umožnit plynněji konverzovat – a green train (zelený vlak), a black rocket (černá raketa), … Is it a blue lorry? (Je to modré nákladní auto?), … Procvičili jsme další konverzační obraty: Who´s this? It´s Greg., What´s this? It´s a yellow car., What colour is this?, … a povely Stand up!, Hands up!, Turn around!, Touch your head!, Sit down!. Toto všechno se pak objevilo i v testu. Navázali jsme tématem Hračky z recyklovaných materiálů: socks (ponožky), buttons (knoflíky), plastic bottles (plastové láhve), cardboard boxes (lepenkové krabice), cardboard tubes (kartonové ruličky). Tvořili jsme věty: It is made from …. (Je to vyrobeno z …). Za domácí úkol si máme dokončit komiks rozpracovaný ve škole, který se stane podkladem krátkých scének.


13.11. - 17.11.2017

Hodiny tohoto týdne byly věnovány dalšímu procvičování výrazu It is a …. (To je …). Používali jsme ho v popisech obrázků, překladech, konverzaci v různých spojeních a podobách. Bylo hlavním tématem našeho procvičování na interaktivní tabuli, stejně jako nová i starší slovní zásoba. Na písni Robots jsme se učili základní povely využitelné pro pohyb robota : Stand up! (Postav se!), Hands up! (Ruce vzhůru!), Hands down! (Ruce dolů!), Turn round! (Otoč se!), Touch your head! (Dotkni se hlavy!), Sit down! (Posaď se!). Activity Books str. 21, str. 22/2, 24/1,2. 


6.11. - 10.11.2017

Týden jsme zasvětili práci s první částí slovesa být (it is – to je). Používali jsme ho ve větě kladné i záporné, ve větě tázací s krátkými odpověďmi: It is a car. (To je auto.), It isn´t a car. (To není auto.), Is it a car? (Je to auto?), Yes, it is. (Ano, je.), No, it isn´t. (Ne, není.). Pracovali jsme na interaktivní tabuli i v pracovním sešitě (str. 20/2) a na příběhu Grega, Polly, Jacka a Daisy. Věnovali jsme se také tvorbě jednoduchých vět v rámci osobního dopisu: My name is….. (Jmenuji se.), I´m 9. (Je mi 9 let.), I´m from the Czech Republic. (Jsem z České republiky.) I speak Czech and English. (Mluvím česky a anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Jak jsi starý?), Write soon! (Napiš brzy!), … Příští týden tuto látku prověříme testem.  


30.10. - 3.11.2017

Věnovali jsme se tématu škola v Anglii. Dívali jsme se na video přibližující život britského školáka a hledali jsme nakolik se život našich školáků liší od života jim podobných dětí v Anglii. Četli jsme dopis, ve kterém se představuje Greg a hovoří o škole. Trénovali jsme základní výrazy ústně: I´m Greg. (Jsem Greg.), I´m nine. (Je mi devět.), I´m from England. (Jsem z Anglie.),  I speak English. (Mluvím Anglicky.), What´s your name? (Jak se jmenuješ?), How old are you? (Kolik ti je?), Write soon! (Napiš brzy!). V příštím týdnu budeme psát podobný dopis s vlastními údaji. Začali jsme i nové téma: At Happy House. Pracovali jsme s novou slovní zásobou – a car, a doll, a robot, a train, a lorry, a dinosaur). Domácí úkol: Activity Book str. 19/2.


23.10. - 25.10.2017

Hodiny jsme věnovali především výslovnosti a komunikaci na téma země světa. Trénovali jsme spojení: Where is (Matt) from? – Odkud je (Matt)?, (Matt) is from (Canada). – (Matt) je z (Kanady)., Where are you from? – Odkud jsi?, I ´m from the Czech Republic. – Jsem z České republiky. I speak Czech and English. – Mluvím anglicky a česky. Dále jsme psali dopis o sobě a škole – Activity Book str. 16. Podobný dopis jsme si četli i v učebnici. Tento text si připravíme ke čtení na známky. Dále budeme psát test formou doplňovačky na školní předměty (a pen, a bag, a pencil case, …) a diktátu barev.


16. 10. - 20.10.2017

Tento týden jsme se ještě zabývali barvami, především v písemné podobě a pak v ústní  spojení se členem a podstatným jménem: It ´s an orange book. (To je oranžová kniha.), … Na barvy jsme psali test. Opakovali jsme slovní zásobu – předměty ve škole (a rubber, a ruler, a pen, …). V příštím týdnu to bude opět i písemnou formou v podobě testu. Opět jsme se zaměřili na výslovnost některých velkých zemí světa (Canada, Australia, …), poukázali jsme na spojení se členem u některých z nich: The USA, The UK, The Czech Republic. Pracovali jsme s větami typu: Hi! I ´m Matt. (Ahoj! Já jsem Matt.), I´m from Canada. (Jsem z Kanady.), I speak English. (Mluvím anglicky.), Where is Matt from? (Odkud je Matt?), Matt is from Canada. (Matt je z Kanady.), I speak Czech. (Mluvím česky.). Domácí úkol: Activity Book str. 15/2.


9.10. - 13.10.2017

Pracovali jsme se slovní zásobou týkající se předmětů ve škole (a pen – pero, a pencil – case – pouzdro, …). Opakovali jsme barvy a zazpívali si Chant  ´Show me something …´. Naučili jsme se ptát se na barvu předmětů – What colour is (the pencil – case)? Jaké barvy je pouzdro?, … Poslechli jsme si text, kde zaznělo šest zemí světa, se kterými jsme dále v rámci mapy a barev pracovali (Canada, the USA, the UK, South Africa, India, Australia). Procvičovali jsme psanou podobu slov tématu, zvládli jsme diktát barev podle poslechu, naučili se barvy psát. Activity Book str. 9 – 12. Příští týden budeme psát test na barvy – je třeba si zopakovat jejich psanou podobu a připravit si barevné pastelky. Procvičovali jsme opět Can I borrow your book, please? – Mohu si půjčit tvoji knihu, prosím?.


2.10. - 6.10.2017

Věnujeme se tématu Ve škole (At school). Naučili jsme se pojmenovávat základní předměty (tužka, pero, guma, pravítko, pouzdro, sešit, kniha). Slovíčka jsme procvičovali ústně formou hry i písemně ve spojení se členem a barvou (a green ruler … zelené pravítko). Poslechli a přečetli jsme si příběh Jacka ve škole, naučili se žádat někoho o půjčení nějakého předmětu (Can I borrow your pencil, please? – Mohu si půjčit tvoji tužku, prosím?), předmět nabídnout (Here you are. – Tady máš.) a poděkovat (Thank you. – Děkuji.). Domácí úkol: Activity Book: str. 9/2, 10/2, 11/3.


25.9. - 29.9.2017


Pokračovali jsme v procvičování slovní zásoby týkající se čísel 1 – 10, hráli jsme Bingo, zpívali píseň v učebnici na straně 6 a upevňovali slovní zásobu (Give the ball to me – Dej mi ten míč, Hurry, I can´t wait – Spěchej, nemohu čekat, Knock the skittles over – Shoď kuželky, Start the game again – Začni hru znovu). Trénovali jsme seznamování se a loučení i v pracovním sešitě str. 8. Připravovali jsme se na test: číslovky 1 – 10, loučení (vzorový test mají děti vypracovaný v sešitě). Test píšeme příští týden.


18.9. - 22.9.2017

Opakování učiva:

slovní zásoba týkající se oblečení (sandals, a T-shirt, shorts, trainers, a dress, a sunhat) + barvy

Nové učivo:

číslovky 1 - 10: píseň: A game in the garden - nová slovní zásoba (give - dát, to me - mně, hurry - spěchat, wait - čekat, knock over - shodit, skittles - kuželky, again - opět, zase), Hello! (příběh malé Sophie - Hello, Sophie!  (Ahoj Sophie!), How are you? (Jak se máš?), Fine, thanks. (Dobře, děkuji.), Goodbye! (Na shledanou.), See you tomorrow! (Ahoj zítra.), Bye! (Ahoj.) - fáze poslechu

Poslech v pracovním sešitě (Activity Book): str. 4, domácí úkol: str. 5/3.


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

slovní zásoba: především některé druhy jídla a pití, zvířat (forma křížovky), Who´s this? (Kdo je to?) It´s Polly, ….., abeceda: Happy Hose Chant

Nové učivo:

Seznamování se: Hello, I´m …. s příběhem setkání se v zahradě (in the garden), číslovky 1 – 10, DÚ: Activity book p. 7/3