Anglický jazyk

10. 6. - 14. 6. 2019

Pustili jsme jsme se do poslední lekce, kterou během příštího týdne i dokončíme.

Napsali jsme větší, ale jednoduchý test na slovíčka, která jsme procvičovali během celého roku.

3. 6. - 7. 6. 2019

Opakujeme všechno, co jsme se během roku naučili.

Dokončili jsme osmou lekci uč. 61 -63, PS 76 -78

27. 5. - 31. 5. 2019

Opakujeme všechna slovíčka, tvoříme otázky: Whose is this? What colour is ...? Have you got...?

Naučili jsme se písničku str. 58 a procvičovali otázky na str. 59. PS 70 - 72

V hodině angličtiny jsme využili i znalosti a zkušenosti z matematiky. V rámci mezipředmětových vztahů jsme porovnávali, odhadovali a následně měřili různé délky. uč. 60, PS 73

20. 5. - 24. 5. 2019

Začali jsme probírat lekci osmou. Procvičujeme nová slovíčka, zkoušíme čtení článku na str. 57. PS 69, 70/1

13. 5. - 16. 5. 2019

Dokončili jsme lekci 7, zavzpomínali jsme na všechna slovíčka, která jsme se letos naučili. Připravili jsme se na opakování. Napsali jsme si opakování sedmé lekce.

6. 5. - 10. 5. 2019

Většina dokončila popis pokoje, vznikly nám krásné plakáty, které budou brzy zdobit naši třídu a chodbu.

Samostatnou prací bylo přečíst si a přeložit dopis na str. 53 a vyplnit PS 66, kdo nestihl, má to za domácí úkol.

29. 4. - 3. 5. 2019

Procvičili jsme slovíčka, popisovali jsme osoby uč. 51, PS 62 - 64

Začali jsme popis pokoje, kdo nebyl ve škole, může si doma promyslet, co všechno by chtěl zmínit a začít i psát.

22. 4. VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ          23. - 26. 4. 2019 ŠKOLA V PŘÍRODĚ


8. 4. - 12. 4. 2019

Dokončili jsme šestou lekci - Sophie's world, povídali jsme si o vesnicích a městech.

Začali jsme novou lekci. Naučili jsme se písničku, nová slovíčka a učíme se číst a překládat rozhovor z učebnice str. 49. V Pracovním sešitě jsme udělali poslech a pod ním cvičení na pojmenování osob z obrázku.

1. 4. - 5. 4. 2019

Připravovali jsme se na test z lekce 6, který jsme si ve druhé polovině týdne napsali.

Procvičujeme předložky IN, ON, UNDER, hráli jsme živé pexeso na všechna naučená slovíčka.

Četli jsme a překládali dopis uč. 45 a doplnili dopis v pracovním sešitě 56.

Na příští týden si děti mají přinést vytištěnou fotku svého pokojíčku, nebo ji poslat na email ryndova@zskunup.cz. Budeme psát malou anglickou slohovou práci - popis mého pokoje.


25. 3. - 29. 3. 2019

Procvičujeme místnosti v domě a učíme se tvořit věty s předložkami. Balón je na stole/ pod židlí/ ve skříni... uč. 43 - žáci hádali, kde se co nachází, každý tak musel tvořit věty; PS 53,54

Porovnávali jsme historické a moderní bydlení, hledali jsme rozdíly a pojmenovávali věci na obrázcích. Přibyla nám další slovíčka: a rug,a fireplace, a sofa, a vase, a painting. uč.44, PS 55

18. 3. - 22. 3. 2019

Zkoušeli jsme čtení a překlad strany 41, naučili jsme se písničku Flossy's got a ball.

Procvičujeme nová slovíčka a místnosti v domě PS 50 - 52

11. 3. - 15. 3. 2019

Přečetli jsme si a přeložili další část komiksu Colin in Computerland. Sophie's World nás přivedl na téma sbírek, nejprve jsme si povídali a pak jsme také zkusili napsat pár informací o našich sbírkách.

Začali jsme novou lekci, úvodní písnička a nová slovíčka - nábytek. Čtení a překlad rozhovoru na str. 41, budeme zkoušet na známky i s překladem.  PS 49, uč 40, 41

4. 3. - 8. 3. 2019

Napsali jsme kontrolní test z 5. lekce. Přečetli jsme dopis na str. 37 a podle něj doplnili i dopis v pracovním sešitě. (PS 46-48)

Fráze I have got ..., I haven´t got a otázka Have you got ...? jsou probrané a procvičené, každý jim musí rozumět. 


18. 2. - 22. 2. 2019

Procvičujeme slovíčka a počítání do 20.

Rozhovory ze str. 35, bezpečnost na silnici str. 36, PS 44, 45.

11. 2. - 15. 2. 2019

Naučili jsme se správně přečíst rozhovor na str. 33,který zkoušíme na známky a počítáme do 20. str. 34

Procvičujeme nová slovíčka a vazbu "Have you got...?" PS 40 - 43

4. 2. - 8. 2. 2019

Uzavřeli jsme čtvrtou lekci. uč. 30, 31

Naučili jsme se písničku Believer od skupiny Imagine dragons, kterou si žáci sami vybrali.

Začali jsme další lekci, seznámili jsme se s novými slovíčky. uč. 32, 33 + PS 39

28. - 31. 1. 2019        1. února POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Opakování slovíček, I like or I don't like. Turnaj v česko-anglickém pexesu.

Rýmované básničky a shrnutí lekce PS 37, 38.

Nácvik pohybové básně "Hop a little".

21. 1. - 25. 1. 2019

Napsali jsme pololetní opakování, které dopadlo velmi dobře.

Dokončujeme čtvrtou lekci, opakujeme části těla a hrajeme různé interaktivní hry k upevnění slovní zásoby.

14. 1. - 18. 1. 2019

Prošli jsme si společnou přípravu na pololetní práci, která nás čeká v pondělí.

Opakujeme vazby I like/ I don't like, všechna slovíčka a překládáme jednoduché věty. (uč. 29, PS 36)

Rozšiřujeme slovní zásobu o další druhy ovoce a zeleniny.

7. 1. - 11. 1. 2019

Procvičování vazby I like/ I don't like a otázka Do you like...? (uč. 27)

Anglická měna, nákupy (uč. 28, PS 35)

17. 12. - 21. 12. 2018

Vánoční hodina

10. 12. - 14. 12. 2018

Zkoušeli jsme čtení "At the shop" (uč. 25).

Učili jsme se vazby "Can I have..." "I like..." (PS 30, 31, 33)

Ve čtvrtek jsme si zavolali posilu a učili jsme v tandemu. V hodině jsme se zaměřili na čtenářskou gramotnost a hlavním tématem byly Vánoce v Británii.

3. 12. - 7. 12. 2018

Úspěšně jsme dokončili třetí lekci (PS 28) a napsali si větší test na poslech, překlad vět i slovíčka. 

Začali jsme čtvrtou lekci (uč. 24), seznámili jsme se s novými slovíčky a učíme se rozlišovat členy A a AN. (PS 29)

26. 11. - 30. 11. 2018

Dokončujeme třetí lekci, opakujeme všechna probraná slovíčka. Učíme se psát krátké dopisy a zajímáme se o nové užitečné fráze. Uč. 21, PS 26, 27

Četli jsme a překládali Colin in Computerland (uč. 22) a trénovali jsme jazykolam RED LORRY, YELLOW LORRY.

19. 11. -  23. 11. 2018

Hodiny jsme začínali střídáním v roli robotů a žáci vymýšleli nové a nové pokyny. Procvičovali jsme naučená slovíčka (PS 24, uč. 19).

Poslední hodinu jsme věnovali výrobě hraček z recyklovatelných materiálů. Hračku si žáci nejprve navrhli v pracovním sešitě, a pak následovala zkouška zručnosti v podobě šití, lepení apod. Všechny se moc povedly!! :-)

12. 11. - 16. 11. 2018

Během týdne jsme zkoušeli čtení na známky, učili se písničku Robot (uč. 18), ke které jsme vymýšleli další pokyny a střídali se v roli robota. Dále jsme upevňovali nová slovíčka a opakovali ty z minulých lekcí. PS 21-23

5. 11. -  9. 11. 2018

Začali jsme lekci 3 - At happy house. Naučili jsme se písničku a nová slovíčka, četli jsme a překládali článek na str. 17, který budeme zkoušet na známky. PS 19, 20

31. 10. - 2. 11. 2018

Vypracovávali jsme pracovní listy na téma Halloween a dobrovolníci si osvojili také další slovíčka.

Dokončili jsme druhou lekci - Sophie's World a v pracovním sešitě na str. 18 se můžete podívat, jak děti tuto lekci zvládly.

22. 10. - 26. 10. 2018

Anglicky mluvící země - poslech str. 12, společná diskuze. PS 15

Od čtení k psaní - četba dopisu od Grega a psaní vlastních dopisů, uč str. 13, PS 16, 17.

Procvičování frází: I´m from Czech Republic. I speak Czech and English. 

Napsali jsme test na slovíčka ze druhé lekce - školní pomůcky a barvy.

15. 10. - 19. 10. 2018

Zkoušení úvodního článku z lekce 2 a procvičování barev.

Napsali jsme poslech, který dopadl velmi dobře, dále pracujeme na osvojení grafické podoby slovíček.

8. 10. - 12. 10. 2018

Pokračujeme novou lekcí, učíme se číst články na 8 a 9 straně a procvičujeme nová slovíčka.

PS str. 9 - 12

Různé hry k procvičování naleznete na www.english-time.eu, některé hry děti znají z výuky.

1. 10. - 5. 10. 2018

Dokončení první lekce, pokračujeme v nácviku spelování - nejen svá jména, ale také postavy z Happy Street a barvy.

Začali jsme druhou lekci - úvodní článek, nová slovíčka.

24. 9. - 27. 9. 2018

Spelling - spelování svého jména

Anglická abeceda - procvičování

PS str. 6,7

Učebnice str. 7

17. - 21. 9. 2018

Čtení v učebnici str.4-5 s důrazem na správnou výslovnost.

PS str. 4-5, opakování číslic, cvičný obrázkový diktát.

10. 9. - 14. 9. 2018

Nácvik písně "Head, shoulders, knees and toes" a příprava otázek pro zahraniční návštěvu.

Vazba: Who's this? It's ...


3. 9. - 7. 9. 2018

Vzájemné představování, jednoduché dialogy, opakování učiva.