Anglický jazyk


10.9. - 14.9.2018

V učebnici na straně 2 je celá řada obrázků odrážející hlavní tématickou slovní zásobu druhé třídy. Vracíme se k ní průběžně prozatím slovně a trénujeme její správnou výslovnost. Učíme se anglickou abecedu - děti mají ve svých pouzdrech a na svých lavicích ve třídách stále k dispozici k nahlédnutí. Trénujeme ji poukázáním na odlišně vyslovované samohlásky a některé hlásky, které procvičujeme na písních, nášlapných kartách a seznamu nám známých slovíček.

Prosím, pokud možno, potrénujte s dětmi doma tuto dovednost, velmi jim to může pomoci urychlit si zapamatování tak velkého počtu jinak se vyslovujících písmen abecedy. Pomůže jim to také zvýšit rychlost výbavnosti hlásek. 


3. 9. - 7. 9. 2018


V úvodní hodině jsme si pověděli, co nás v hodinách JA čeká, co se budeme učit, jaké pomůcky budeme potřebovat. Vyzkoušeli jsme, kolik slovíček jsme zvládli přes prázdniny nezapomenout :-) a jak skvěle ovládáme abecedu.