Anglický jazyk


18.9. - 22.9.2017

Nové učivo:

Where´s it? (Kde je to?) It´s on safari. (Je to na safari), slovní zásoba zvířata (animals): a tiger, a monkey, a zebra, a snake, a crocodile, a lion) - slovem i písmem, příběh myšek Rubi a Spika na safari, otázka Can you see (a monkey)? (Vidíš opici?)

Pokračujeme v tréninku hláskování slov a jmen v JA, opakování slovní zásoby z předchozího ročníku (a ship, shoes, ....)


4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

What´s this? (Co je to?) It´s a …… (pen, car, cake, …) – i ve spojení: It´s a yellow sock. (Je to žlutá ponožka, přídavné jméno + podstatné jméno) , slovní zásoba: především toys (hračky), colours (barvy), dressing up (oblékání se), píseň: Happy House Song

Nové učivo:

Who´s this? (Kdo je to?) It´s … (Daisy, Mum, Dad, …), abeceda, píseň: Happy House Chant