Anglický jazyk

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva předchozího ročníku:

What´s this? (Co je to?) It´s a …… (pen, car, cake, …) – i ve spojení: It´s a yellow sock. (Je to žlutá ponožka, přídavné jméno + podstatné jméno) , slovní zásoba: především toys (hračky), colours (barvy), dressing up (oblékání se), píseň: Happy House Song

Nové učivo:

Who´s this? (Kdo je to?) It´s … (Daisy, Mum, Dad, …), abeceda, píseň: Happy House Chant