Anglický jazyk

15.10. - 19.10.2018

 • procvičování otázek How many...? What colour is it?
 • Song Ten little Indians
 • My Face - části obličeje
 • Song Head and shoulders

8.10. - 12.10.2018

 • my birthday cake
 • What´s this?
 • Who´s this?
 • happy birthday song

1.10. - 5.10.2018

 • happy birthday song
 • my birthday cake
 • how many candles?
 • jednotné a množné číslo podstatných jmen

24.9. - 28.9.2018

 • slovní zásoba happy birthday
 • Uč str. 39
 • PS str. 35
 • Is it a ...?

17.9. - 21.9.2018

 • procvičování slovní zásoby
 • a cake, a candle, a badge, a card, a present, a balloon
 • It´s my birthday

10.9. - 14.9.2018

 • Happy Birthday
 • slovní zásoba lekce 5 v PS str.74
 • Uč str. 38-39
 • PS str. 34

3. 9. - 7. 9. 2018

 • opakování slovní zásoby
 • pozdravy
 • barvy, čísla