Anglický jazyk

13. 1. - 17. 1. 2020

Dressing up - práce se slovní zásobou

6. 1. - 10. 1. 2020

Dressing up - dokončili jsme v PS str. 33

16. 12. - 20. 12. 2019

Dressing up - pracujeme se slovní zásobou

9. 12. - 13. 12. 2019

Dressing up - v PS na str. 32 jsme opakovali slovní zásobu, dělali úkoly podle nahrávky.

25. 11. - 6. 12. 2019

Dressing up - stále procvičujeme slovní zásobu. V uč jsme udělali str. 36 a v PS str. 31, kde jsme používali slova - oblečení, hračky barvy, čísla.

18. 11. - 22. 11. 2019

Dressing up - pokračovali jsme v míchání barev a procvičování názvů barev a oblečení. V uč. jsme zopakovali  str. 35 a v PS dokončili str. 30.

11. 11. - 15. 11. 2019

Dressing up - colour mixing ( míchání barev, nové barvy black, white, grey). Uč. str. 35, PS str. 30.

31. 10. - 8. 11. 2019

Pokračujeme v lekci Dressing up - My favourite T-shirt. V učebnici jsme pracovali se stranou 34, v PS děti vymalovaly své oblíbené tričko. Pokud to nestihly, mají tričko dokončit do pátku 15. 11.

21. 10. - 25. 10. 2019

Procvičujeme slovní zásobu lekce Dressing up.

14. 10. - 18. 10. 2019

Pokračujeme v lekci Dressing up, procvičujeme slovní zásobu. V uč. jsme si prošli a poslechli nahrávku str. 32, v PS jsme udělali str. 27.

7. 10. - 11. 10. 2019

Lekce Dressing up. Učili jsme se nová slovíčka a formou hry jsme je procvičovali - uč. str. 30, 31. V PS jsme udělali str. 26.

30. 9. - 4. 10. 2019

Během září jsme zopakovali slovní zásobu z 1. ročníku - pozdravy, barvy, čísla, školní potřeby, hračky. Začínáme lekci Dressing up. V PS jsme zatím nepracovali.