Anglický jazyk

20.1. - 24.1. 2020

Happy birthday - upevňování slovní zásoby, zpěv písní, poslech příběhu, rozhovor ve dvojicích.

Uč. str. 42.

PS str. 36.

13.1. - 17.1. 2020

Happy birthday - upevňování slovní zásoby, zpěv písní, poslech příběhu, plnění úkolu dle pokynů.

Uč. str. 40 a 41.

PS str. 35.

6.1. - 10.1. 2020

Lekce 5 - Happy birthday - slovní zásoba, poslech.

Uč. str. 38 a 39.

PS str. 34.

16.12. - 20.12. 2019

Vánoční besídka - opakování vánoční slovní zásoby 

9.12. - 13.12. 2019

Téma Vánoce - slovní zásoba, koleda, pracovní list.

2.12. - 6.12. 2019

Nová lekce - Happy birthday - nová slovní zásoba.

PS str. 34 a 35..

25.11. - 29.11. 2019

Dokončení lekce - dressing up. Poslech příběhu a písní. Pokyny.

PS str. 32 a 33.

Uč. str. 37.

18.11. - 22.11. 2019

Pokračování v lekce s názvem Dressing up. Míchání barev, poslech příběhu.

Uč. str. 36.

PS str. 31.

11.11. - 15.11. 2019

Oblečení, barvy, čísla, otázky a odpovědi, hry, poslech.

Uč. str. 34, 35.

PS str. 30.

4.11. - 8.11. 2019

Dressin up - procvičování slovní zásoby. Poslech příběhu, otázky a odpovědi k příběhu, práce ve dvojicích - otázky a odpovědi - počet, barva, předmět. Pracovní list - vyhledávání předmětů a jejich pojmenování.

Uč. str. 32, 33.

31.10. - 1.11. 2019

Dressin up - procvičování slovní zásoby. Popis svého oblečení, počty kusů.

20.10. - 25.10. 2019

Dressin up - procvičování slovní zásoby. Popis svého oblečení, počty kusů.

Uč str. 32.

PS str. 27.

Pracovní list - opakování .

14.10. - 18.10. 2019

Dressin up - procvičování slovní zásoby. Věty  - popis svého oblečení.

Uč. str. 30,31.

PS str. 27 - malba podle pokynů z nahrávky

7.10. - 11.10. 2019

Nová slovní zásoba - Dressing up - Procvičování slovíček.

Uč. str. 30,31.

PS str. 26.

30.9. - 4.10. 2019

Opakování slovní zásoby - rodina, školní potřeby, čísla, barvy. Procvičování otázek a odpovědí, pokynů.