Anglický jazyk

9.10.-13.10.2017

Téma BIRTHDAY - poslech 2, vyzkoušeli jsme si znalost slovíček

(kdo nebyl připraven a ohodnocen do ŽK, čeká ho v dalším týdnu přezkoušení).

Shlédli jsme jednodušší video se známými slovíčky, děti již zvládly překlad z aj do čj.

2.10 - 6.10.2017

HAPPY BIRTHDAY - poslech, slovní zásoba, věta I have got... (já mám)....

- na příští týden se děti naučí slovíčka k tématu narozeniny.

25.9.-29.9.2017

Opakování slovní zásoby TOYS/HRAČKY a SCHOOL/ŠKOLA 

- doma ještě procvičit, 3.10. tato slovíčka vyzkouším.

Písničky.

18.9.-22.9.2017

Opakování barev, k výslovnosti jsme přidali už i zápis slova v angličtině.

Písničky.

4.9. - 15.9.2017

Opakování písniček a slovní zásoby z 1. ročníku.

HAPPY BIRTHDAY SONG