Anglický jazyk

11.6.-15.6.2018

English games. Dokončení pracovního sešitu.

4.6.-8.6.2018

Sit, run, jump. Opakování písniček se slovní zásobou.

28.5.-1.6.

Tvoření vět se známými slovíčky, překlad do AJ:

Pes je v krabici. x Pes je na krabici. (Tigr, had, ptáček je v/na krabici.)

Myš je v penálu. Kočka je v aktovce. Tužka je v penálu. Penál je v aktovce.

Máš rád zelenou (barvy)? Ano, mám. Ne, nemám.

PS str. 55,56.

21.5.-25.5.

Do you like...? (Máš rád..?) Yes, I do. (Ano, mám.) No, I don´t. (Ne, nemám.)

14.5.-18.5.

Předložky in/ on. PS str. 53,54.

16.4.-27.6.2018

Animal friends. Předložky - on the table, in the box.

9.4.-13.4.2018

My house and my family. Animal friends.

Krátké odpovědi na otázky.

What is it? It is.... Do you like...yes, I do/ no, I don´t.

3.4.- 6.4.2018

Dialog s kamarádem. ( Hallo!/Hi! - Whatś your name? - My name is... How old are you? I am... Can you play....Yes, I can/ no, I can´t. Bye bye.).

Hravé opakování slovíček - hračky, čísla, barvy, oblečení, zvířata, koupelna.

26.3.-30.3.2018

Procvičování slovíček (animals), písnička.

English Bingo.

19.3.-23.3.2018

Can you....Yes, I can. No, I can´t.

About me - prac. list.

Slovíčka k naučení: a cat, a dog, a mouse, a tiger, a snake, a bird. Odkaz k výslovnosti:

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_07?cc=cz&selLanguage=cs

12.3.-16.3.2018

Bathtime

I can do anything ..

Reakce na otázky.

5.3.- 9.3.2018

Skupinová práce - tvoříme anglický obrázkový slovník pro různé tematické okruhy.

Práce s el. překladačem.

26.2.-3.3.2018

PS str. 45 -47. Bathtime - slovní zásoba.  K naučení odkaz níže.

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/picturedictionary_01/picturedictionary_01_06?cc=cz&selLanguage=cs

It´s cold. warm, hot.

5.2.-9.2.2018

Bathtime. Písnička s frázemi ,,I wash my hands/ face", ,,I brush my teeth/hair."

Odpovídáme na otázku ,,What is it?" It´s a......+ slovíčka z koupelny. Uč. str. 53. PS str. 44.

29.1.-1.2.12018

Bathtime. Slovní zásoba, PS str. 42, 43. Píseň Bathtime fun.

22.-26.1.2018

Winter - slovní zásoba z okruhu ,,Zima".

( a snow, a snowman, a snowflake, a ski, a skate, a scarf, a mittens).

Zahráli jsme si slovíčkové pexeso, poslechli zimní písničku a anglický příběh s novými slovíčky.

15.1.-19.1.2018

Fruit and vegetable.

Naučili jsme se slovíčka z tématu ovoce a zelenina, vyplnili jsme pracovní list a zahráli jsme s novými slovíčky hru ,,kompot" .

8.1. - 12.1.2018

Opakování písniček a slovní zásoby.

18.12. 2017 - 5.1.2018

Vánoční prázdniny

11.12.- 15.12.2017

Poslech a dramatizace pohádky The Three Little Pigs

https://www.youtube.com/watch?v=90Sf9saPuDI

3.12.-8.12.2017

Christmas story - pohádka v angličtině o sobu Rudolfovi.

Písnička ,,WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS".

27.11-1.12.

Itś my birthday - písnička. Dialogy k tématu narozeniny.

Birthday- shrnutí učiva.

20.11.-24.11.

Procvičování názvů zvířat, pokynů a známých slovíček.

13.11.-17.11.

Písnička Old Mac Donald had a farm - seznámení s názvy domácích zvířat,

odpověď otázku ,,How many?" - počet + množné číslo (pigs, cows, cats, dogs, ducks)

6.11.-10.11.

How old are you?

How many....?

Opakování slovní zásoby pomocí písniček, shlédnutí krátké pohádky v angličtině.

30.10. - 3.11.

Souhrnné procvičování slovní zásoby z okruhů - barvy, čísla, hračky, oblečení, škola, narozeniny.

Propojili jsme se znalostmi z ČJ - řazení podle abecedy, významu - slova spolu související, okruhů - slovo nadřazené a k němu slova podřazená.

Otázky - What´s your name? How old are you?

Pokyny - sit down, stand up, open, close, turn around.

9.10.-13.10.2017

Téma BIRTHDAY - poslech 2, vyzkoušeli jsme si znalost slovíček

(kdo nebyl připraven a ohodnocen do ŽK, čeká ho v dalším týdnu přezkoušení).

Shlédli jsme jednodušší video se známými slovíčky, děti již zvládly překlad z aj do čj.

2.10 - 6.10.2017

HAPPY BIRTHDAY - poslech, slovní zásoba, věta I have got... (já mám)....

- na příští týden se děti naučí slovíčka k tématu narozeniny.

25.9.-29.9.2017

Opakování slovní zásoby TOYS/HRAČKY a SCHOOL/ŠKOLA 

- doma ještě procvičit, 3.10. tato slovíčka vyzkouším.

Písničky.

18.9.-22.9.2017

Opakování barev, k výslovnosti jsme přidali už i zápis slova v angličtině.

Písničky.

4.9. - 15.9.2017

Opakování písniček a slovní zásoby z 1. ročníku.

HAPPY BIRTHDAY SONG