Anglický jazyk

23. - 27. 11. 2020


19. 11. 2020

Prezenční výuka ve škole - opakování slovní zásoby.

26. - 30. 10. 2020      PODZIMNÍ PRÁZDNINY

19. - 23. 10. 2020

Nebylo vyučováno.

12. - 16. 10. 2020

Nebylo vyučováno.

5. - 9. 10. 2020

Opakování, procvičování, pracovní sešit.

28. 10. Státní svátek   29. 9. - 2.10. 2020

Lekce 4 - Dressing up. Dívej se a říkej, moje oblíbené tričko, boty.

Pracovní sešit str.26 - 29.

21. - 25. 9. 2020

Lekce 4 - nová slovní zásoba, oblečení.

14. - 18. 9. 2020

Opakování učiva z 1. ročníku - greetings, family, colours, school things, toys.

7. - 11. 9. 2020

Happy House - opakování slovní zásoby.