Anglický jazyk

15.6. - 25.6. 2020

Opakujte slovní zásobu nové lekce. Projděte si v učebnici příběhy s poslechem a dokončete úkoly v pracovním sešitě.

Učebnici angličtiny děti odevzdávají, zkontrolujte ji. 

8.6.- 12.6. 2020

Začneme novou lekci - Animals. Některá zvířata děti už znají, proto pro ně tato lekce nebude nijak náročná. 

Seznámení se slovíčky je v učebnici na straně 56 a 57.

V pracovním sešitě vyplňte stranu 50.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

1.5. - 5.6. 2020

Tento týden budeme pouze opakovat a procvičovat. Můžete si procházet postupně celou lekci 6 a připomenout si tak celou slovní zásobu, se kterou jsme se v této lekci setkali.

25.5. - 29.5. 2020

Čeká nás dokončení lekce. Poslední slovní zásoba je o tom, co umíš...

Can you... ?   Umíš....?

....click your fingers?   lusknout prsty?

.... touch your toes?   dotknout se prstů na noze?

... wink your eye?  mrknout okem?

... see your nose?  vidět si nos?

Poslech č. 33 a 34 si můžete přehrát a sledovat v učebnici Spika a Ruby na straně 55. 

V pracovním sešitě na straně 69 pak najdete tabulku, kde u vybraných členů rodiny můžete zjistit, kterou činnost zvládnou. 

V pracovním sešitě také dokončíme opakování celé slovní zásoby z lekce 6. Na straně 48 vyplníme úkoly.

1.  Najdi Rodneyho v učebnici (str. 48 - 55) a do okýnek namaluj, co drží v ruce. 

   Správně pojmenuj předměty po čísly 1 - 6. Pokud budeš mít vše správně, vymaluj si domeček. I ostatní předměty si můžeš vymalovat.

2. Podle poslechu č. 35 doplň správně čísla. Pokud se ti to podaří zvládnout, opět vymaluj domeček.

3. Zopakuj si nové učivo a řekni, co myšky dělají. Ptáš se: Umíš...? Odpověď: Ano / Ne. Opět vymaluj domeček. Pokud se ti vše podaří, dostaneš od rodičů jedničku a můžeš si nalepit nálepky na stranu 49.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

18.5. - 22.5. 2020

Nová slovíčka: wash your.. / dry your... (umyj si / utři si..)

V učebnici na straně 54 je příběh o Polly a Daisy. Příběh si poslechněte (poslech č. 32) a projděte obrázky. Co se právě na obrázku děje, můžete se opět ptát na barvy, které jsou na obrázku nebo na předměty, čísla, oblečení, ... V příběhu vyhledejte, kde jsou použita nová slovíčka. 

Procvičování nové slovní zásoby je i v pracovním sešitě na straně 47. Spojte obrázky, které k sobě patří. Obrázky si můžete i vymalovat.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

11.5. - 15.5. 2020

Nová slovíčka:  It's cold /warm / hot.

Při poslech č. 31 v učebnici na straně 53 děti zjistí, co je studené, teplé a horké.

Slovní zásobu si mohou procvičit v pracovním sešitě na straně 46.

Opět můžete procvičovat barvy, množství, názvy předmětů. Vše, co jsme doposud probírali.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

4.5. - 7.5. 2020

Před další cvičení si zopakujte slovní zásobu z této lekce. Nově se naučíme pojmy I wash ..(umývám, myji)

I brush ..(čistím, češu)

V učebnici na straně 52 je příběh Jacka a Polly. Příběh si poslechněte a sledujte, kdy se vyskytují nová slovíčka. Poslech číslo 27 - 29.

V pracovní sešitě je procvičování na straně 45, poslech číslo 30.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

27.4. - 30.4. 2020

Stále se budeme věnovat tématu - Bathtime. V učebnici na str. 51 si zopakujte předměty. Následně předměty zkuste najít na obrázku. Poslech 26.

V pracovním sešitě je podobné cvičení na straně 43. Označíte předměty, které máme ve třídě. Obrázky si můžete i vymalovat.

 https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

20.4. - 24.4. 2020

Stále procvičujte slovní zásobu. Klidně všech předmětů, které jsme se učili.

V učebnici na straně 50 máme příběh Spika a Ruby. Nejprve si ho poslechněte bez učebnice. Zkuste se dětí zeptat, kdo tam je, co asi dělají, čemu rozuměly. Pak teprve učebnici otevřete a znovu příběh poslouchejte. V červeném rámečku pod příběhem jsou věty, na které se zaměřte. 

V pracovním sešitě pak můžete na stranu 44 namalovat oblíbený předmět z koupelny (mýdlo, ručník, kartáček, hračka do vody,..)

https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

Poslech 25.

14.4. - 17.4. 2020

Společně budeme prpcvičovat slovní zásobu z lekce 6 - Bathtime. V odkazu máte poslech - slovní zásoba a písnička, najdete v učebnici na straně 48 a 49. Tak jak jsme zvyklí si slovíčka poslechněte, ukazujte a také říkejte dle poslechu. Písničku se můžete naučit. Slova k písničce najdete v učebnici na straně 71, Unit 6.

Třetí poslech patří do pracovního sešitu na straně 42. Podle pokynů vymalujte předměty a ty následně nejděte v obrázku.

Věřím, že to zvládnete, učíme se to stejně tak i ve škole. Tak s chutí do toho! 

https://drive.google.com/open?id=11kRJjOL5jEII3W7pnRIjfHgsdvLWi8zy

6.4. - 8.4. 2020

Opakujte novou slovní zásobu.

Zkuste sami vyhledat. jak se anglická slovíčka:

 - Velikonoce

- vajíčko

- zajíček

- kuřátko

Můžete si přidat do kartiček puzzle.

30.3. - 3.4. 2020

Upevňujte probrané učivo, kdybychom byli ve škole pokračovali bychom na další lekce.

Nová slovní zásoba:

 a duck - kačenka

 a haibrush - hřebínek

shampoo - šampon

soap - mýdlo

 a toothbrush - kartáček na zuby

a towel - ručník

Děti si mohou vytvořit kartičky, kde namalují dané předměty, které používají a napíší si slovíčka.

 Pak můžete přiřazovat kartičky k obrázkům, ptát se dětí na barvy, počet.

23.3. - 27.3. 2020

Je to jen návrh na procvičovaní probraného učiva - barvy, zvířata, čísla, třída

 http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Chit_Chat_1_slovnicek_pro_dyslektiky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub  


https://www.learningchocolate.com/content/basic-colors  

https://www.learningchocolate.com/content/colors-rainbow  

https://www.learningchocolate.com/content/numbers-1 

https://www.learningchocolate.com/content/animals-5 

https://www.learningchocolate.com/content/classroom-0  

9.3. - 20.3. 2020

Tento i příští týden: Opakujte s dětmi slovní zásobu, kterou jsme doposud probrali (barvy, čísla, školní potřeby, oslava a oblečení)