Anglický jazyk

2. - 6. 12. 2019

-s množné číslo (pencil , pencils)

Určování počtu do 10, barvy, opakování slovní zásoby pen and pencils.

25.11.- 29.11.2019

Numbers 1-5

Colours

18.11.-22.11.2019

Pens and pencils - slovní zásoba

Numbers 1-5.

Song - Five little monkeys

11.11.-15.11.2019

School - slovní zásoba. PS str. 10 a 12.

 12.4.11.- 8.11.2019

School - slovní zásoba: a pen - pero, a pencil - tužka, a pencil case - penál, a bag - taška.

Hry se slovíčky. Písnička. PS str. 11.

28. - 30.10. 2019 PODZIMNÍ PRÁZDNINY            31.10. a 1.11. 2019

Nebylo vyučováno.

21. - 25. 10. 2019

Nová slovní zásoba k písničce HAPPY HOUSE - obrázky v učebnici.

Poznávání barev anglicky, KAHOOT - meziročníkové vyučování s deváťáky.

14. - 18.10. 2019

Dokončili jsme učivo 1. lekce

Pracovní sešit str. 7, 8 

Hello song – zpěv, opakování

Nová písnička HAPPY HOUSE

7.  - 11.10. 2019

Hello song – zpěv, opakování.

 Pracovní sešit str. 6, 9 – čísla 1-3 (pořadí). Nové postavičky myšek Ruby, Spike - představování

 Good morning….., poslechy anglických slov a písniček.

30.9. - 4.10. 2019

Hello! -  písnička podle CD, rodina z pracovního sešitu, představení se: I´m....

PRACOVNÍ SEŠIT str. 5, 6.