Anglický jazyk

15.10. - 19.10. 2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky.

Uč. str. 9.

PS str. 5.

8.10. - 12.10.2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky


1.10. - 5.10.2018

Lekce 1 - pozdravení, představení se (otázka i odpověď), zdvořilostní otázka: Jak se máš?

Hry, puzzle. písničky.

24.9. - 27.9.2018

Lekce 1 - členové rodiny, pozdravení a představení se.

Hry s anglickými výrazy.

17.9.-21.9.2018

Lekce 1 - Welcome to Happy House - pozdravení, představení se, členové rodiny.

Učebnice str.6.

Pracovní sešit str.3.

10.9.-14.9.2018

Moje rodina - první slovíčka (pojmenování členů rodiny v učebnici) Uč. str. 4,5.

Přivítání se a představení.

3. 9. - 7. 9. 2018