Anglický jazyk

9.10. - 13.10.207

Stále pracujeme s 1. lekcí, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song a příběh na str. 6, dále uč. str. 7. V PS si mají za Dú dokreslit sebe.

2.10. - 6.10.2017

Pokračujeme v 1. lekci, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song. PS str. 3, uč. str. 7.

25.9. - 29.9.2017

Učebnice str. 7 + poslech, poznáváme novou postavičku, myšáka jménem Rodney. Stále fixujeme fráze What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye!

18.9. - 22.9.2017

Pokračujeme v 1. lekci, tento týden jsme si poslechli příběh na str. 6 a představili jsme si nové postavičky - myši Speik a Ruby. Přibrali jsme otázku What´s your name? V PS jsme na první straně zaškrkávali podle poslechového cvičení.

4.9. - 15.9.2017

Děti mají do angličtiny učebnici (do té se nesmí nic vepisovat) a pracovní sešit s CD ( je vzadu v PS). Začali jsme 1. lekci, uč. str. 4 - 5, seznámení se členy rodiny, slovíčka najdete na str. 5 dole v rámečku. Učíme se písničku The hello song, je na CD.