Anglický jazyk

23.4. - 27.4.2018

Uč. str. 23, počítali jsme kolik čeho je na obrázcích, určovali barvy i čím se obrázky liší. Na str. 24 jsme opakovali barvy a naučili se novou písničku The colour song. Její slova najdete v uč. na str. 70

16.4 - 20.4.2018

Pokračujeme ve 3. lekci, dělali jsme story na str. 22 v učebnici, nová slovíčka najdete vždy dole na stránce.

9.4. - 13.4.2018

Tento týden jsme fixovali nová slovíčka ze  3. lekce, uč. str. 20 - 21 + song, barvy v uč. na str. 24. Pracujeme s pokyny: listen and point, isten and say, look.

2.4. - 6.4.2018

Začali jsme 3. lekci na str. 20, nová slovní zásoba - hračky a přibrali jsme i názvy barev (dodělali jsme pomůcku s prsty).

26.3. - 30.3.2018

Tento týden se nevyučovalo, měli jsme projektový den Velikonoční řádění, děti si mohly zasoutěžit v anglických kvízech, na počítačích, interaktivní tabuli apod..

19.3. - 23.3.2018

Tento týden jsme dokončili 2. lekci, v uč. str. 19 a v PS také str. 19. Naučili jsme se nový song The number conga, máte na žákovském CD. Zkoušela jsem čísla na známky. Stále potřebujeme do hodiny list s prsty, vyrobený podle str. 16 v učebnici.

12.3. - 16.3.2018

Lekce č. 2, v učebnici str. 18 - story, otázka How many pencils? Kolik mám pastelek? PS str. 16.

5.3. - 9.3.2018

Ještě pokračujeme v 2. lekci, počítáme do 10, počítání "o jednu víc je" - " ...and one more is...", uč. str. 17, PS str. 15.

26.2. - 2.3.2018

Pokračujeme v 2. lekci, počítáme do 10, přidali jsme počítání "o jednu víc je" - " ...and one more is...", uč. str. 17, PS str. 14, 15.

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme procvičovali totéž, co minulý týden - počítáme anglicky do 10, řadu nahoru i dolů, zapisujeme čísla, ukazujeme na prstech, počítáme s počitadlem atd., uč. str. 16, song Ten little fingers a doučit se oba songy z 2. lekce podle CD.

5.2. - 9.2.2018

Počítáme anglicky do 10, řadu nahoru i dolů, zapisujeme čísla, ukazujeme na prstech, počítáme s počitadlem atd. PS str. 13, uč. str. 16, song Ten little fingers (10 malých prstů).

29.1. - 2.2.2018

Pokračujeme v 2. lekci, začali jsme číslovky, zatím 1 - 5. Učebnice str. 16, song Ten little fingers (10 malých prstů).

22.1. - 26.1.2018

Lekce č. 2. Procvičujeme: otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím). What´s in my bag? - odpovídáme There´s a ...(book atd.). Uč. str. 15.

15.1. - 19.1.2018

Děkuji ŠESTI rodičům, kteří dali dětem do školy šátek, aby si děti mohly zahrát hru na procvičování a upevňování slovíček. Nechají si je ještě ve škole na příští hodinu. Procvičujeme otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím). Uč. str. 15.

8.1. - 12.1.2018

Lekce č. 2, učebnice str. 14, story, otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím).  V PS na str. 12 namaluj svou aktovku - dodělat za DÚ. Na příští hodinu si děti přinesou šátek na zavázání očí, budeme hrát hru.

3.1. - 5.1.2018

Zopakovali jsme si vše, co jsme se v tomto šk. roce naučili - story, songy, slovíčka včetně slovíček 2. lekce na str. 12 - 13 What´s in my bag? - odpovídáme There´s a ...(book atd.).

18.12. - 22.12.2017

Povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích, učili jsme se nová slovíčka k Vánocům a vánoční písničku v angličtině.

11.12. - 15.12.2017

Pracujeme s novými slovíčky 2. lekce na str. 12 - 13 What´s in my bag? Podle str. 14 jsme dělali poslech příběhu What´s this? It´s...

4.12. - 8.12.2017

Začali jsme novou lekci č. 2 Pens and pencils. Uč. str. 12 - 13, nová slovní zásoba - školní potřeby - What´s in my bag? (Co mám v aktovce?) + song. PS str.10, 11.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden hodina odpadla - zooterapie.

20.11. - 24.11.2017

Stále upevňujeme učivo 1. lekce, uč. str. 11, v Ps jsme udělali závěrečnou stranu první lekce - str. 9.

13.11. - 17.11.2017

Procvičujeme učivo 1. lekce, uč. po str. 11, v PS jsme udělali ústně další stranu.

6.11. - 10.11.2017

Uč. str. 10, story, str. 11 nová písnička The Happy House song.

30.10. - 3.11.2017

Uč. str. 10, nový příběh podle obrázků, slovní zásoba dole pod obrázky. What´s the matter? - Co se stalo? PS str. 7.

23.10. - 27.10.2017

Uč. str. 9 - seřaď příběh podle obrázků + poslech, PS str. 6 dle zadání.

16.10. - 20.10.2017

Lekce 1. uč. str. 8, písnička + nová slovíčka dole na stránce, v PS jsme udělali další stranu, někteří neměli hotový Dú z minulé hodiny - it´s me (to jsem já).

9.10. - 13.10.207

Stále pracujeme s 1. lekcí, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song a příběh na str. 6, dále uč. str. 7. V PS si mají za Dú dokreslit sebe.

2.10. - 6.10.2017

Pokračujeme v 1. lekci, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song. PS str. 3, uč. str. 7.

25.9. - 29.9.2017

Učebnice str. 7 + poslech, poznáváme novou postavičku, myšáka jménem Rodney. Stále fixujeme fráze What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye!

18.9. - 22.9.2017

Pokračujeme v 1. lekci, tento týden jsme si poslechli příběh na str. 6 a představili jsme si nové postavičky - myši Speik a Ruby. Přibrali jsme otázku What´s your name? V PS jsme na první straně zaškrkávali podle poslechového cvičení.

4.9. - 15.9.2017

Děti mají do angličtiny učebnici (do té se nesmí nic vepisovat) a pracovní sešit s CD ( je vzadu v PS). Začali jsme 1. lekci, uč. str. 4 - 5, seznámení se členy rodiny, slovíčka najdete na str. 5 dole v rámečku. Učíme se písničku The hello song, je na CD.