Anglický jazyk

7.1. - 11.1. 2019

Opakování a upevňování slovní zásoby lekce 2. Poslech, nácvik písně.

Uč. str. 12, 13.

PS str. 11.

DÚ - PS str. 12 - namalovat své pouzdro nebo aktovku.

17.12. - 21. 12. 2018

Christmas - seznámení se slovní zásobou k tématu Vánoce.

10.12. - 14.12. 1018

Lekce 2 - procvičování slovní zásoby.

Christmas

3.12. - 7.12. 2018

Lekce 2 - upevňování slovní zásoby. Poslech, hry.

PS str. 10.

26.11. - 30.11. 2018

Lekce 2 - seznámení s novou slovní zásobou, opakování již získané slovní zásoby. Poslech.

Uč. str. 12,13.

19.11. - 23.11. 2018

Dokončení lekce 1 - rodina, pozdravy, fráze, pokyny.

PS str. 59.

12.11. - 16.11. 2018

Lekce 1 - dokončování lekce, zopakování slovní zásoby, pokyny, fráze. 

PS str. 7,8.

Za DÚ dolepení postav ze středu PS na str. 9.

5.11. - 9.11. 2018

Lekce 1 - divadlo - hraní příběhu, jednoduché pokyny a fráze, členové rodiny, poslech textu a písniček.

Uč. str. 10.

PS str. 6.

31.10. - 2.11. 2018

Hry, písničky, poslech, řazení obrázků dle poslech, hraní příběhu. Jednoduché fráze a pokyny.

Učebnice str. 10.

22.10. - 26.10. 2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, jednoduché fráze, hry, písničky.

Nová slovní zásoba - předměty v místnosti (židle, stůl, koberec, okno, dveře, podlaha, střecha)

PS str. 6.

15.10. - 19.10. 2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky.

Uč. str. 9.

PS str. 5.

8.10. - 12.10.2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky


1.10. - 5.10.2018

Lekce 1 - pozdravení, představení se (otázka i odpověď), zdvořilostní otázka: Jak se máš?

Hry, puzzle. písničky.

24.9. - 27.9.2018

Lekce 1 - členové rodiny, pozdravení a představení se.

Hry s anglickými výrazy.

17.9.-21.9.2018

Lekce 1 - Welcome to Happy House - pozdravení, představení se, členové rodiny.

Učebnice str.6.

Pracovní sešit str.3.

10.9.-14.9.2018

Moje rodina - první slovíčka (pojmenování členů rodiny v učebnici) Uč. str. 4,5.

Přivítání se a představení.

3. 9. - 7. 9. 2018