Anglický jazyk

11.6. - 15.6.2018

Opakujeme a procvičujeme, vše. Uč. str. 28, 29 - This is my family. - mum, dad, sister, brother.

4.6. - 8.6.2018

Připomínám Dú: mají si připravit jednu hádanku podle obrázků na str. 25, řekne anglicky kolik je tam čtverců, kolik kruhů a kolik trojúhelníků, ostatní hádají, co je to za hračku. Ještě nebyli všichni. Pracovali jsme na str. 26 story a str. 27 song Noisy toys. Slova písniček najdete na konci učebnice. Potřebujete- li pomoct s výslovností, obraťte se na mě.

28.5. - 1.6.2018

Tento týden nám hodina odpadla - program Besipu. Připomínám Dú: mají si připravit jednu hádanku podle obrázků na str. 25, řekne anglicky kolik je tam čtverců, kolik kruhů a kolik trojúhelníků, ostatní hádají, co je to za hračku.

21.5. - 25.5.2018

3. lekce, PS str. 21, kdo nemá hotovo, dobarví za Dú. Uč. str. 25, řešili jsme hádanky - podle počtu geometrických tvarů poznej hračku. Protože nám to stále nejde, mají si za Dú připravit jednu hádanku podle obrázků na str. 25, řekne anglicky kolik je tam čtverců, kolik kruhů a kolik trojúhelníků, ostatní hádají, co je to za hračku.

14.5. -18.5.2018

Stále pracujeme se 3. lekcí, jsme na str. 25. Opakujeme průběžně vše od začátku šk. roku, příběhy, písničky. Pokyny: bring, find, paint, stop.

7.5. - 11.5. 2018

Opakovali jsme minulou hodinu, geom. tvary, barvy, hračky, množné číslo. This is my... Uč. str. 25.

30.4. - 4.5.2018

Pokračujeme ve 3. lekci, opakujeme čísla, barvy, hračky. Naučili jsme se množné číslo - two planes, four dolls. PS str. 18, 19, 20 - This is my (to je moje)... Dokreslit za DÚ.

23.4. - 27.4.2018

Uč. str. 23, počítali jsme kolik čeho je na obrázcích, určovali barvy i čím se obrázky liší. Na str. 24 jsme opakovali barvy a naučili se novou písničku The colour song. Její slova najdete v uč. na str. 70

16.4 - 20.4.2018

Pokračujeme ve 3. lekci, dělali jsme story na str. 22 v učebnici, nová slovíčka najdete vždy dole na stránce.

9.4. - 13.4.2018

Tento týden jsme fixovali nová slovíčka ze  3. lekce, uč. str. 20 - 21 + song, barvy v uč. na str. 24. Pracujeme s pokyny: listen and point, isten and say, look.

2.4. - 6.4.2018

Začali jsme 3. lekci na str. 20, nová slovní zásoba - hračky a přibrali jsme i názvy barev (dodělali jsme pomůcku s prsty).

26.3. - 30.3.2018

Tento týden se nevyučovalo, měli jsme projektový den Velikonoční řádění, děti si mohly zasoutěžit v anglických kvízech, na počítačích, interaktivní tabuli apod..

19.3. - 23.3.2018

Tento týden jsme dokončili 2. lekci, v uč. str. 19 a v PS také str. 19. Naučili jsme se nový song The number conga, máte na žákovském CD. Zkoušela jsem čísla na známky. Stále potřebujeme do hodiny list s prsty, vyrobený podle str. 16 v učebnici.

12.3. - 16.3.2018

Lekce č. 2, v učebnici str. 18 - story, otázka How many pencils? Kolik mám pastelek? PS str. 16.

5.3. - 9.3.2018

Ještě pokračujeme v 2. lekci, počítáme do 10, počítání "o jednu víc je" - " ...and one more is...", uč. str. 17, PS str. 15.

26.2. - 2.3.2018

Pokračujeme v 2. lekci, počítáme do 10, přidali jsme počítání "o jednu víc je" - " ...and one more is...", uč. str. 17, PS str. 14, 15.

12.2. - 16.2.2018

Tento týden jsme procvičovali totéž, co minulý týden - počítáme anglicky do 10, řadu nahoru i dolů, zapisujeme čísla, ukazujeme na prstech, počítáme s počitadlem atd., uč. str. 16, song Ten little fingers a doučit se oba songy z 2. lekce podle CD.

5.2. - 9.2.2018

Počítáme anglicky do 10, řadu nahoru i dolů, zapisujeme čísla, ukazujeme na prstech, počítáme s počitadlem atd. PS str. 13, uč. str. 16, song Ten little fingers (10 malých prstů).

29.1. - 2.2.2018

Pokračujeme v 2. lekci, začali jsme číslovky, zatím 1 - 5. Učebnice str. 16, song Ten little fingers (10 malých prstů).

22.1. - 26.1.2018

Lekce č. 2. Procvičujeme: otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím). What´s in my bag? - odpovídáme There´s a ...(book atd.). Uč. str. 15.

15.1. - 19.1.2018

Děkuji ŠESTI rodičům, kteří dali dětem do školy šátek, aby si děti mohly zahrát hru na procvičování a upevňování slovíček. Nechají si je ještě ve škole na příští hodinu. Procvičujeme otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím). Uč. str. 15.

8.1. - 12.1.2018

Lekce č. 2, učebnice str. 14, story, otázka What´s this? (Co je to?) It´s a ... (To je ...) I don´t know (Já nevím).  V PS na str. 12 namaluj svou aktovku - dodělat za DÚ. Na příští hodinu si děti přinesou šátek na zavázání očí, budeme hrát hru.

3.1. - 5.1.2018

Zopakovali jsme si vše, co jsme se v tomto šk. roce naučili - story, songy, slovíčka včetně slovíček 2. lekce na str. 12 - 13 What´s in my bag? - odpovídáme There´s a ...(book atd.).

18.12. - 22.12.2017

Povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích, učili jsme se nová slovíčka k Vánocům a vánoční písničku v angličtině.

11.12. - 15.12.2017

Pracujeme s novými slovíčky 2. lekce na str. 12 - 13 What´s in my bag? Podle str. 14 jsme dělali poslech příběhu What´s this? It´s...

4.12. - 8.12.2017

Začali jsme novou lekci č. 2 Pens and pencils. Uč. str. 12 - 13, nová slovní zásoba - školní potřeby - What´s in my bag? (Co mám v aktovce?) + song. PS str.10, 11.

27.11. - 1.12.2017

Tento týden hodina odpadla - zooterapie.

20.11. - 24.11.2017

Stále upevňujeme učivo 1. lekce, uč. str. 11, v Ps jsme udělali závěrečnou stranu první lekce - str. 9.

13.11. - 17.11.2017

Procvičujeme učivo 1. lekce, uč. po str. 11, v PS jsme udělali ústně další stranu.

6.11. - 10.11.2017

Uč. str. 10, story, str. 11 nová písnička The Happy House song.

30.10. - 3.11.2017

Uč. str. 10, nový příběh podle obrázků, slovní zásoba dole pod obrázky. What´s the matter? - Co se stalo? PS str. 7.

23.10. - 27.10.2017

Uč. str. 9 - seřaď příběh podle obrázků + poslech, PS str. 6 dle zadání.

16.10. - 20.10.2017

Lekce 1. uč. str. 8, písnička + nová slovíčka dole na stránce, v PS jsme udělali další stranu, někteří neměli hotový Dú z minulé hodiny - it´s me (to jsem já).

9.10. - 13.10.207

Stále pracujeme s 1. lekcí, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song a příběh na str. 6, dále uč. str. 7. V PS si mají za Dú dokreslit sebe.

2.10. - 6.10.2017

Pokračujeme v 1. lekci, upevňujeme dosud probrané: What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye! Písnička The hello song. PS str. 3, uč. str. 7.

25.9. - 29.9.2017

Učebnice str. 7 + poslech, poznáváme novou postavičku, myšáka jménem Rodney. Stále fixujeme fráze What´s your name? I´m ... Come in! Hello, Goodbye!

18.9. - 22.9.2017

Pokračujeme v 1. lekci, tento týden jsme si poslechli příběh na str. 6 a představili jsme si nové postavičky - myši Speik a Ruby. Přibrali jsme otázku What´s your name? V PS jsme na první straně zaškrkávali podle poslechového cvičení.

4.9. - 15.9.2017

Děti mají do angličtiny učebnici (do té se nesmí nic vepisovat) a pracovní sešit s CD ( je vzadu v PS). Začali jsme 1. lekci, uč. str. 4 - 5, seznámení se členy rodiny, slovíčka najdete na str. 5 dole v rámečku. Učíme se písničku The hello song, je na CD.