Anglický jazyk

10.6. - 14.6. 2019

Opakování slovní zásoby. Poslech příběhu a písní.

Uč. str. 26 a 27.

3.6. - 7.6. 2019

Slovní zásoba - barvy, tvary, hračky a školní potřeby.

PS str. 24, 25. 

27.5. - 31.5. 2019

Opakování slovní zásoby - fráze, slovíčka z předešlých lekcí, poslech. Barvy a čísla.

Tvary.

PS str. 22

Aj str. 25.

20.5. - 24.5. 2019

Opakování slovní zásoby - fráze, slovíčka z předešlých lekcí, poslech. Barvy a čísla.

PS str. 23

13.5. - 17.5. 2019

Opakování slovní zásoby - fráze, slovíčka z předešlých lekcí, poslech. Barvy a čísla.

PS str. 21.

29.4 - 10.5. 2019

Nevyučováno - státní svátek.

23.4. - 26.4. 2019

Upevňování slovní zásoby, pokyny, fráze. Jednotné a množné číslo, poslech, písničky a hry.

Nová látka - barvy.

Uč. str. 24. 

PS str. 19.

15.4. - 17.4. 2019

Upevňování slovní zásoby, fráze. Jednotné a množné číslo. Velikonoce.

8.4. - 12.4. 2019

Upevňování slovní zásoby. Přiřazování obrázku ke slovům, pracovní list. Opakování frází, nová fráze Where are you from?

1.4. - 5.4. 2019

Procvičování slovní zásoby a frází. Čísla a barvy. Poslech.

PS str. 14.

25.3. - 29.3. 2019

Lekce 3 - procvičování nových slovíček. Pokyny, fráze, poslech písní.

Uč. str. 20,21.

PS str. 20 - domácí úkol: Namalovat svou oblíbenou hračku.

18.3. 22.3. 2019

Nová lekce 3 - hračky - seznámení se slovní zásobou. Poslech písní, výslovnost, hry.

Upevňování probraných slovíček.

Uč. str. 20, 21.

11.3. - 15.3. 2019

Ukončení lekce 2. Upevnění slovní zásoby. Poslech písní, ústní zkoušení. Hry.

4.3. - 8.3. 2019

Dokončení lekce 2 - školní potřeby a čísla. Procvičování slovní zásoby, přiřazování, psaní slov. Práce s učebnicí, poslech.

PS str. 16, 17.

18.2. - 22.2. 2018

Upevňování slovní zásoby - rodiny, školní potřeby, čísla. Procvičování frází. Poslech, hry.Pracovní list.

11.2. - 15.2. 2019

Čísla - pojmenování čísel, how many. Nová fráze: How old are you? Upevňování slovní zásoby.

Uč. str. 18.

4.2. - 8.2. 2019

Čísla - pojmenování čísel, one more, how many. Opakování slovní zásoby.

Uč. str. 17.

PS str. 14, 15.

28.1. - 31.1. 2019

Procvičování slovní zásoby - rodina, školní potřeby, poslech příběhu a zpívání písniček. Nové téma - čísla.

Uč. str. 16.

PS str. 13

21.1. - 25. 1. 2019

Upevňování slovní zásoby, opakování frází, pokynů, písničky, básnička. Hry, otázky a odpovědi.

Uč. str. 15.

14. 1. - 18.1. 2019

Upevňování slovní zásoby, opakování frází, pokynů, písničky, básnička. Poslech příběhu.

Uč. str. 14.

7.1. - 11.1. 2019

Opakování a upevňování slovní zásoby lekce 2. Poslech, nácvik písně.

Uč. str. 12, 13.

PS str. 11.

DÚ - PS str. 12 - namalovat své pouzdro nebo aktovku.

17.12. - 21. 12. 2018

Christmas - seznámení se slovní zásobou k tématu Vánoce.

10.12. - 14.12. 1018

Lekce 2 - procvičování slovní zásoby.

Christmas

3.12. - 7.12. 2018

Lekce 2 - upevňování slovní zásoby. Poslech, hry.

PS str. 10.

26.11. - 30.11. 2018

Lekce 2 - seznámení s novou slovní zásobou, opakování již získané slovní zásoby. Poslech.

Uč. str. 12,13.

19.11. - 23.11. 2018

Dokončení lekce 1 - rodina, pozdravy, fráze, pokyny.

PS str. 59.

12.11. - 16.11. 2018

Lekce 1 - dokončování lekce, zopakování slovní zásoby, pokyny, fráze. 

PS str. 7,8.

Za DÚ dolepení postav ze středu PS na str. 9.

5.11. - 9.11. 2018

Lekce 1 - divadlo - hraní příběhu, jednoduché pokyny a fráze, členové rodiny, poslech textu a písniček.

Uč. str. 10.

PS str. 6.

31.10. - 2.11. 2018

Hry, písničky, poslech, řazení obrázků dle poslech, hraní příběhu. Jednoduché fráze a pokyny.

Učebnice str. 10.

22.10. - 26.10. 2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, jednoduché fráze, hry, písničky.

Nová slovní zásoba - předměty v místnosti (židle, stůl, koberec, okno, dveře, podlaha, střecha)

PS str. 6.

15.10. - 19.10. 2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky.

Uč. str. 9.

PS str. 5.

8.10. - 12.10.2018

Lekce 1 - upevňování slovní zásoby, hry na pokyny, písničky


1.10. - 5.10.2018

Lekce 1 - pozdravení, představení se (otázka i odpověď), zdvořilostní otázka: Jak se máš?

Hry, puzzle. písničky.

24.9. - 27.9.2018

Lekce 1 - členové rodiny, pozdravení a představení se.

Hry s anglickými výrazy.

17.9.-21.9.2018

Lekce 1 - Welcome to Happy House - pozdravení, představení se, členové rodiny.

Učebnice str.6.

Pracovní sešit str.3.

10.9.-14.9.2018

Moje rodina - první slovíčka (pojmenování členů rodiny v učebnici) Uč. str. 4,5.

Přivítání se a představení.

3. 9. - 7. 9. 2018