Přírodověda

5. 11. - 9. 11. 2018

Napsali jsme test od drahých kovů až po neobnovitelné přírodní zdroje. Probrali jsme půdy, jejich význam a typy.

Společně jsme zopakovali celou kapitolu NEŽIVÉ PŘÍRODY, kterou uzavřeme závěrečným opakováním v úterý. S otázkami byli žáci seznámeni a mají je v sešitech.

31. 10. - 2. 11. 2018

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi vodiči a nevodiči, ukázali jsme si, jakými způsoby je vedena elektrická energie v domácnosti. Diskutovali jsme o podstatě neobnovitelných přírodních zdrojů, jejich důležitost a ochraně, o možnostech využití obnovitelných přírodních zdrojů tzv. alternativních.

22. 10. - 26. 10. 2018

Dobrovolníci si napsali opravný test, dále jsme se věnovali elektrické energii a různým druhům elektráren.

Žáci přednesli své prezentace.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme test z první části hornin a nerostů. Někteří žáci si na příští týden připravují prezentace.

Probíráme energetické suroviny - uhlí, ropu, zemní plyn.

8. 10. - 12.10. 2018

Rudy - železné rudy a drahé kovy, jejich výskyt, těžba.

Opakování hornin a nerostů.

1. 10. - 5. 10. 2018

Stavební materiály, jejich těžba v ČR.

Čtvrteční hodina odpadla kvůli koncertu.

24. 9. - 27. 9. 2018

Dělení hornin podle vzniku, význam pro člověka.

Nerudní suroviny - rozdíl mezi pískovcem a pískem.

Napsali jsme první test na živou a něživou přírodu.


17. 9. - 21. 9. 2018

Prezentace skupinových prací.

Úvod do učiva hornin a nerostů.


10. 9. - 14. 9. 2018

Živá a neživá příroda.

Základní podmínky života na Zemi - skupinová práce.


3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.