Přírodověda

12. 2. - 16. 2. 2018

I v tomto týdnu jsem se věnovali klasifikaci živých organismů. Vypracovali jsem si pracovní list str. 38, pojmenovali jednotlivé třídy obratlovců i bezobratlých. Žáci vyhledávali rekordy ze světa savců a prezentovali je před třídou. Po prázdninách si na probranou látku napíšeme písemku a jsem zvědaví, jak dopadne náš pokus s bramborou. 

5. 2. - 9. 2. 2018

V tomto týdnu jsme se věnovali třídění živých organismů. 

22. 1. - 26. 1. 2018

Zopakovali jsme si všechny podnebné pásy. A začali nové téma: Život v mořích a oceánech.

15. 1. - 19. 1. 2018

Mírný a polární podnebný pás.

8. 1. - 12. 1. 2018

Navázali jsme na téma z minulého týdny a zaměřili jsme se na tropický a subtropický podnebný pás.

2. 1. - 5. 1. 2018

Rozmanitost života na Zemi - zodpověděli jsme si otázku proč nejsou teplotní podmínky pro život stejné. Další část hodiny jsme věnovali podnebným pásům a dané podnebné pásy jsme si přiblížili.

4. 12. - 8.12. 2017

Všichni žáci předvedli připravené prezentace o planetách,  probíráme učivo o Zemi. 

27. 11. - 1.12. 2017

Probíráme planety sluneční soustavy, žáci mají připraveny své prezentace.

6.11.-24.11. 2017

Navštívili jsme hvězdárnu a vyplňovali jsme pracovní list k tomuto tématu.Začali jsme se zabývat kapitolou - Vesmír. Byly zadány prezentace jednotlivých planet Sluneční soustavy.

30.10 - 3.11. 2017

Písemně jsme zopakovali energetické suroviny, probíráme učivo Půda. Příští týden budeme s tímto tématem pokračovat. 

23.10. - 25.10.2017

Písemně jsme opakovali učivo Rudy, probíráme energetické suroviny. Příští týden nás čeká učivo Půda. Opakujte si učivo ze sešitu. Hezké prázdniny!!!

16.10 - 20.10.2017

Zopakovali jsme učivo Rudy - příští týden v pondělí píšeme na toto učivo písemku!!! V pátek jsme měli  v rámci přírodovědy přednášku na téma První pomoc - vyzkoušeli jsme si na modelu masáž srdce. 

9.10. - 13.10.2017

Tento týden jsme probírali rudy - železná ruda + drahé kovy. Psali jsme písemnou práci na nerudní suroviny. Příští týden nás čekají energetické suroviny (uhlí, ropa).

2.10. - 6.10.2017

Nerudní suroviny - paliva, rudy, poznávání hornin a nerostů. Příští pátek 13.10. písemka na nerudné suroviny. V pondělí 9.10. poznávačka nerostů a hornin.

25.9. - 29.9.2017

Nerosty a horniny - nerudné suroviny, učebnice str. 12.

18.9. - 22.9.2017

Podmínky života na Zemi, Neživá příroda - nerosty a horniny učebnice str.9-11

4.9. - 15.9.2017

Opakování učiva 4. ročníku, neživá příroda učebnice str. 9,10