Přírodověda

10. 6. - 14. 6. 2019

Žáci prezentovali své skupinové práce na téma závislosti a diskutovali jsme o ochraně životního prostředí.

3. 6. - 7. 6. 2019

Povídali jsme si o zdravém životním stylu a ve skupinách jsme tvořili plakáty o závislostech.

27. 5. - 31. 5. 2019

Věnovali jsme se rozmnožovací soustavě a vývojovým stádiím člověka.

20. 5. - 24. 5. 2019

Probrali jsme nervovou soustavu, známe její funkci i onemocnění, které můžou nastat.

13. 5. - 16. 5. 2019

Dokončili jsme lidské smysly a udělali si zápis.

Začali jsme probírat nervovou soustavu a pohotovost svého nervového systému si žáci ověřili při hře.

6. 5. - 10. 5. 2019

Popsali jsme si důležitost kůže a vše co zajišťuje pro lidské tělo.

Žáci ve skupinách uvažovali nad lidskými smysly a své práce následně prezentovali před třídou.

8. 4. - 12. 4. 2019

Probírali jsme oběhovou soustavu, z čeho se tato soustava skládá a z čeho se skládá krev. Dále jsme si vysvětlili funkci oběhové a složení krve.

1. 4. - 5. 4. 2019

Shrnutí dýchací soustavy, napsali jsme test na svalovou a dýchací soustavu.

25. 3. - 29. 3. 2019

Začali jsme probírat dýchací soustavu. Popsali jsme si obrázek dýchacích cest a vysvětlili si, jak vzduch proudí do plic. Mluvili jsme také o nemocech dýchacích cest a o tom, jak jim předcházet.

18. 3. - 22. 3. 2019

Zajímavosti o svalech, ve skupinách jsme luštili křížovky a kvízy, které budeme vyhodnocovat ještě příští týden.

Nalepili jsme si obrázek svalové soustavy, některé svaly jsme si popsali.

11. 3. - 15. 3. 2019

Úvod do svalové soustavy člověka a vysvětlení, jak svaly pracují. Podívali jsme se na Byl jednou jeden život - svaly. Ve čtvrtek jsme napsali test z kostry a poměřili jsme si své síly v turnaji v páce.

4. 3. - 8. 3. 2019

Rozdělení kostry na jednotlivé části, popis horní a dolní končetiny.

Správné a špatné držení těla, úrazy kostí.

18. 2. - 22. 2. 2019

Kostra člověka - význam a vývoj kostí. Obrázek a popis kostry.

11. 2. - 15. 2. 2019

Tento týden jsme se dozvěděli o lidských rasách, jejich odlišnostech a společném původu.

Obecný úvod člověka, rozdělení těla na jednotlivé soustavy.

4. 2. - 8. 2. 2019

Roztřídili jsme si živé organismy podle společných znaků do čtyř skupin. Jednotlivé skupiny dokážeme charakterizovat a přiřadit k nim zástupce.

Ve čtvrtek jsme napsali opakovací test na podnebné pásy.

28. 1. - 31. 1. 2019

Subpolární a polární pás - charakteristika krajiny, fauny a flóry.

Ve čtvrtek 7.2. píšeme test na podnebné pásy.

21. 1. - 25. 1. 2019

Probíráme mírný podnebný pás, jeho rozdělení na tři typy krajiny a hlavně místo České republiky v tomto pásu.

14. 1. - 18. 1. 2019

Seznámili jsme se se subtropickým pásem a představili jsme si zvířata, která zde žijí. Také jsme vzpomínali, kdo byl v nějaké z těchto zemí na dovolené a v čem se jejich krajina liší od té naší.

7. 1. - 11. 1. 2019

V novém roce jsme začali také novou kapitolu. Naše pozornost přešla z vesmíru k planetě Zemi a věnujeme se podnebným pásům. Začali jsme od těch nejteplejších míst na Zemi, tedy pásem tropickým.

17. 12. - 21. 12. 2018

Dokončení tématu vesmír.

10. 12. - 14. 12. 2018

Vytvářeli jsme shrnutí hlavních a zajímavých informací o planetách.

Čtvrteční hodinu jsme vedli v tandemu s panem ředitelem, hlavním cílem bylo rozvíjet čtenářskou gramotnost.

V úterý 18.12. píšeme opakování kapitoly vesmír.

3. 12. - 7. 12. 2018

Dokončili jsme prezentace jednotlivých planet. Přiblížili jsme si hvězdu Slunce a vysvětlili pojmy galaxie a sluneční soustava.

26. 11. - 30. 11. 2018

Udělali jsme úvod do vesmíru a dozvěděli se něco o hvězdách a souhvězdích. Poté prezentovali žáci své projekty, týkající se jednotlivých planet.

19. 11. -  23. 11. 2018

Celý týden jsme pracovali na projektu o planetách. Jednu hodinu jsme strávili v počítačové učebně, kde žáci vyhledávali informace a zajímavosti, které následně přenášeli na plakát.

12. 11. - 16. 11. 2018

Napsali jsme závěrečné opakování z neživé přírody.

Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu na téma "Co mě napadne, když se řekne vesmír?" Dále jsme se rozdělili do skupin, ve kterých žáci zpracovávají informace o jednotlivých planetách.

5. 11. - 9. 11. 2018

Napsali jsme test od drahých kovů až po neobnovitelné přírodní zdroje. Probrali jsme půdy, jejich význam a typy.

Společně jsme zopakovali celou kapitolu NEŽIVÉ PŘÍRODY, kterou uzavřeme závěrečným opakováním v úterý. S otázkami byli žáci seznámeni a mají je v sešitech.

31. 10. - 2. 11. 2018

Vysvětlili jsme si rozdíl mezi vodiči a nevodiči, ukázali jsme si, jakými způsoby je vedena elektrická energie v domácnosti. Diskutovali jsme o podstatě neobnovitelných přírodních zdrojů, jejich důležitost a ochraně, o možnostech využití obnovitelných přírodních zdrojů tzv. alternativních.

22. 10. - 26. 10. 2018

Dobrovolníci si napsali opravný test, dále jsme se věnovali elektrické energii a různým druhům elektráren.

Žáci přednesli své prezentace.

15. 10. - 19. 10. 2018

Napsali jsme test z první části hornin a nerostů. Někteří žáci si na příští týden připravují prezentace.

Probíráme energetické suroviny - uhlí, ropu, zemní plyn.

8. 10. - 12.10. 2018

Rudy - železné rudy a drahé kovy, jejich výskyt, těžba.

Opakování hornin a nerostů.

1. 10. - 5. 10. 2018

Stavební materiály, jejich těžba v ČR.

Čtvrteční hodina odpadla kvůli koncertu.

24. 9. - 27. 9. 2018

Dělení hornin podle vzniku, význam pro člověka.

Nerudní suroviny - rozdíl mezi pískovcem a pískem.

Napsali jsme první test na živou a něživou přírodu.


17. 9. - 21. 9. 2018

Prezentace skupinových prací.

Úvod do učiva hornin a nerostů.


10. 9. - 14. 9. 2018

Živá a neživá příroda.

Základní podmínky života na Zemi - skupinová práce.


3. 9. - 7. 9. 2018

Opakování učiva nižších ročníků.