Adapťák - 1. den

před 2 roky, 16.10.2016 Hry a soutěže

Začali jsme hned u školy. První hrou jsme se rozdělili do skupin a po zbytek dne tak soutěžila družstva Červení, Zelení a Modří. Šli jsme pěšky do Uherského Hradiště a už cestou jsme sbírali body za pozorování okolí, u skautské klubovny jsme pak pokračovali v hrách procvičujících rychlost, obratnost, spolupráci, dorozumívání beze slov, logiku i paměť. Byl to velký a napínavý boj, družstva se střídala ve vedení a my jsme ve všech devíti hrách bojovali jako o život. Protože šlo vždy o výsledek celého družstva, pomáhali jsme těm slabším, radili jsme si navzájem a rozdělovali mezi sebou společné úkoly. Počasí nám moc nepřálo, ale ohřáli jsme se u čaje v klubovně a také u ohně při opékání špekáčků. Stihli jsme i prozkoumat celý skautský areál a prohlídnout si zajímavé předměty z celého světa v klubovně. Den rychle uběhl, před čtvrtou hodinou jsme odměnili všechna soutěžící družstva,  sbalili batohy a po hrázi řeky Moravy jsme se vydali na vlakové nádraží. Čekal nás Slovácký dvůr v Ostrožské Nové Vsi a jahodové knedlíky k večeři. Dorazili jsme unavení, v nohách jsme měli celkem 8,7 km s batohy na zádech! Pochvalovali jsme si parádní ubytování a po večeři jsme společně s 6.A hráli karty a jiné společenské hry. Někteří šli brzy spát, ti vytrvalejší ještě zvládli i stezku odvahy. Usínali jsme plní zážitků a dojmů:)