ABS

před 3 měsíci, 20.5.2019 Bezpečně jsme absolvovali do cíle

Páté ročníky i v tomto školním roce předvedly výsledky svého snažení a prezentovaly své absolventské práce. Stejně jako v loňském školním roce byly hodiny informatiky v druhém pololetí věnovány přípravě a psaní těchto prací. Každý žák musel odevzdat jak písemnou verzi vytvořenou ve Wordu, tak i prezentaci zpracovanou v PowerPointu. Tu pak přednesli nejen před svými spolužáky, ale také před svými rodiči a učiteli. Díky stanoveným tématům jsme navštívili různorodá zeměpisná místa, podívali jsme se na zub zajímavým koníčkům, nejen těm čtyřnohým, i když svět zvířat zde měl také své zástupce.

Všichni žáci pátých tříd zvládli své vystoupení dle svých představ a dokázali zúročit své dlouhé úsilí. Jistě jsou rádi, že mají prezentování absolventských prací úspěšně za sebou a my jim k jejich výkonu gratulujeme.